Υγεία, προστασία και ασφάλεια, κατά τη διάρκεια συντήρησης του σκαφους!

Στο άρθρο αυτό θα βρείτε συμβουλές που έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε τα διάφορα προϊόντα που απαιτούνται για τη σωστή επισκευή ενός σκάφος, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος για την υγεία σας, την ασφάλεια σας και το περιβάλλον. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στις ετικέτες των προϊόντων υπάρχουν όλα τα απαραίτητα προειδοποιητικά σύμβολα καθώς και αναλυτικές προειδοποιήσεις οδηγίες όταν απαιτείται να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Πριν ξεκινήσετε
• Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος. Δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια είναι διαθέσιμα και στο www.jotun.com
• Φορέστε κατάλληλο, προστατευτικό εξοπλισμό.
• Αφαιρέστε δαχτυλίδια, ρολόγια και βραχιόλια πριν ξεκινήσετε τις εργασίες.
• Καλύπτετε πάντα την περιοχή εργασίας με προστατευτικά φύλλα για να εμποδίσετε τη διαρροή χημικών στη θάλασσα.
• Ακολουθείτε τους κανονισμούς της μαρίνας για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσετε.
• Λάβετε υπόψη σας τον καιρό και αποφύγετε τη βροχή και τους δυνατούς ανέμους. Κατά τη διάρκεια και μετά την εργασία
• Αποφύγετε να εισπνέετε κοντά στα διάφορα υλικά.
• Συνιστάται υγρή λείανση. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εργασίας αερίζεται καλά.
• Σκεφτείτε τη χρήση προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού. Αυτός ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος κατά τον ψεκασμό βαφών.
• Αποφύγετε τη χρήση πιστολιών θερμού αέρα για την αφαίρεση της παλιάς βαφής.

Προστασία ματιών και δέρματος
• Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά (ή μάσκα), φόρμα και γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες.
• Σκεφτείτε τη χρήση πινέλου ή ρολού με μακρύ κοντάρι.
• Αποφύγετε το ξεφλούδισμα, τη λείανση ή το βάψιμο να έρχεται σε απευθείας επαφή με το πρόσωπό σας.
• Χρησιμοποιείτε νερό με σαπούνι (όχι αραιωτικό βαφών) για να αφαιρέσετε τη βαφή από το δέρμα σας.
• Αλλάξτε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί με βαφή ή διαλυτικό.

Προστασία του περιβάλλοντος
• Για τη λείανση, η Jotun συνιστά τη χρήση μηχανικών εργαλείων συνδεδεμένων με ηλεκτρική σκούπα, ώστε να συγκεντρώνεται το 99% της συσσωρευμένης σκόνης.
• Επιλέξτε τα πινέλα και τα ρολά που σας συστήνουμε.
• Είτε πρόκειται για υγρή ή ξηρή λείανση, έχετε πάντα πρόχειρο ένα καθαρό πανί.
• Σκουπίστε ταχύτατα τυχόν πιτσιλίσματα.
• Απαλλαγείτε από δοχεία βαφής, περισσευούμενη βαφή και εξοπλισμό σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων.

Jotun Hellas
by
Previous Post Next Post