Ιστιοπλοΐας ανάγνωσμα

(Αναδημοσίευση άρθρου από την εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” 12/5/2019)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ εκ φύλλου χονδρής οθόνης συνερραµένων και αναρτώµενον από του ιστού και καταλλήλως διατεινόµενον δέχεται τον άνεµον και µεταβάλλει την δύναµιν εις κίνησιν προώσεως του σκάφους…

Με αυτή τη στεγνή, πλην ακριβή, φρασεολογία το παλιό λεξικό προσδιορίζει τη δράση της Ιστιοπλοΐας. Η τεχνολογία του «ιστιοδροµείν» στη σύγχρονη εποχή έχει µετασχηµατίσει την παλιά θαυµατουργή, τηρουµένων των χρονικών συγκυριών, τεχνική σε παιδεία υψηλών προδιαγραφών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ µε την αθλητική ψυχαγωγία στην ανοιχτή θάλασσα έχει δηµιουργηθεί και ένας ειδικευµένος κλάδος πολύ µεγάλου αριθµού, των κυβερνητών επαγγελµατικών τουριστικών ιστιοφόρων σκαφών. Αρκεί η περιδιάβαση στις σελίδες δύο πολύ σηµαντικών για τον χώρο εκδόσεων του ΠΟΙΑΘ για να καταδειχθεί σε τι επίπεδο γνώσεων και εµπειρίας πρέπει να βρίσκονται οι σηµερινοί «ιστιοδρόµοι». Το βιβλίο του σπουδαίου δασκάλου της Ιστιοπλοϊκής Τέχνης Παναγιώτη Στρούζα (εύγλωττος ο τίτλος “Ιστιοπλοΐα και Ναυτική Τέχνη”, µε την ασφάλεια της εκπαίδευσης 10.000 µαθητών του), σε ανάπτυγµα περίπου 600 σελίδων και εκατοντάδων σχεδιασµών και άλλου συναφούς οπτικού υλικού (και µε CD), αριθµεί πέντε εκδόσεις και είναι µια πανοραµική εικόνα του τι πρέπει να γνωρίζει και κυρίως να εφαρµόζει ο σύγχρονος ιστιοπλόος.

ΤΟ ΑΛΛΟ βιβλίο “Ναυτικές Επικοινωνίες”, του προέδρου του ΠΟΙΑΘ Ι. Μαραγκουδάκη, µας ταξιδεύει σε ένα πλατύ επίπεδο επιστηµονικής γνώσης για όλα τα πρόσφορα και απαραίτητα συστήµατα, από τα ραδιοκύµατα µέχρι τον σύγχρονο εξοπλισµό ασφάλειας ναυσιπλοΐας. Το µεράκι της θάλασσας ταξιδεύει µε όρτσα τα πανιά της τεχνολογίας του 20ού αιώνα.

ΑΥΤΟΣ ο δυναµικός συνεταιρισµός της Φύσης και της Εκπαίδευσης µας στέλνει ένα αξιοπρόσεκτο µήνυµα µε την επετειακή αναφορά στα 50 χρόνια της Ιστιοπλοϊκής Σχολής του Πανελληνίου Οµίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ). Χιλιάδες άνθρωποι που επιθυµούσαν να γευθούν τα θέλγητρα της θαλασσινής περιπέτειας έχουν φοιτήσει στη Σχολή αυτή σε τέσσερις εκπαιδευτικές βαθµίδες: Αρχάριοι, Προχωρηµένοι, Αγωνιστικού τµήµατος και Κυβερνήτες. Σύγχρονοι αειναύτες που έχουν στα χέρια και στο µυαλό τους τεχνικά εφόδια που αλλάζουν την όψη αλλά όχι την ουσία της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων.

Avatar
by
Previous Post Next Post