Οι 5 καλύτεροι τρόποι να προετοιμάσετε το σκάφος σας για το χειμώνα

Ο χειµώνας δεν είναι η καλύτερη περίοδος για ένα σκάφος. Παρατεταµένες περίοδοι αδράνειας δηµιουργούν φθορές που µπορεί να συµβάλουν σε βλάβες την επόµενη σεζόν. Αν το σκάφος είναι παραµεληµένο όλο το χειµώνα, η υγρασία µπορεί να εισβάλλει και να παγώσει σε κρυµµένα σηµεία και να εξαπλωθεί.

Το σκάφος είναι το δεύτερό σας σπίτι και χρειάζεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα συντήρησης για να διατηρηθεί όλο τον χειµώνα. Η Jotun έχει ετοιµάσει µια λίστα να σας βοηθήσει στην προετοιµασία έτσι ώστε το σκάφος σας να είναι έτοιµο για δράση την άνοιξη.

1.   ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Πλύνετε τα τοιχώµατα, τα ύφαλα και το κατάστρωµα του σκάφους χρησιµοποιώντας το boat wash της Jotun και κάνετε µια επίστρωση κεριού στα τοιχώµατα. Πλύνετε τους καµβάδες και αφήσετε τους να στεγνώσουν καλά πριν τους αποθηκεύσετε.

Τα µεταλλικά µέρη του σκάφος, όπως οι µεντεσέδες, µάνταλα, διακόπτες ώθησης- έλξης κτλ θα χρειαστούν επικάλυψη µε αντισκωριακό για να µην σκουριάσουν.

Ελέγξτε τις στάθµες υγρών στο υδραυλικό σύστηµα του σκάφους. Γεµίστε το όσο χρειάζεται, προσέχοντας ταυτόχρονα αν υπάρχουν σηµεία διαρροής. Ελέγξτε οπτικά τις ασφάλειες και τις καλωδιώσεις, για τυχόν διάβρωση ή σπασµένη µόνωση. Επιθεωρήστε τις γραµµές καυσίµου και τους σωλήνες ψύξης για ρωγµές και διαρροές.

Αποθηκεύσετε σε εσωτερικούς χώρους τα σωσίβια, τις αποβάθρες, τους πυροσβεστήρες, τα φτερά, τα σχοινιά σκι και τα υπόλοιπα εξαρτήµατα. Σηµαντικό επίσης να αποθηκεύσετε σε ασφαλή χώρο τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα όπως το GPS/chart plotters, radar displays, VHF radios και άλλα. Οι µπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν και να αποθηκευτούν σε δροσερό, ξηρό χώρο και να µην είναι σε επαφή µε το έδαφος.

2.   ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ξεβγάλετε τη δεξαµενή καυσίµων και αλλάξτε το φίλτρο στο τέλος της σεζόν. Προσθέστε fuel stabilizer στη δεξαµενή καυσίµου για να διατηρηθεί καθαρή στη διάρκεια αποθήκευσης. Έπειτα ξεκινήστε τον κινητήρα για λίγα λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι κυκλοφόρησε σε όλο το σύστηµα.

Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα και το φίλτρο λαδιού. Είναι σηµαντικό ο κινητήρας να είναι ελαφρώς ζεσταµένος για να ξεπλυθούν τα ιζήµατα.

Χρησιµοποιήστε καθαριστικό για να αφαιρέσετε επιµελώς τα ιζήµατα που συγκεντρώνονται στα εσωτερικά µέρη του κινητήρα από τις εναποθέσεις άνθρακα και τα βερνίκια.

Γεµίστε ξανά τον κινητήρα µε το κατάλληλο λάδι σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Εφαρµόστε ένα εξειδικευµένο λάδι αποθήκευσης που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το εσωτερικό του κινητήρα από τη σκουριά και τη διάβρωση.

3.   ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Για τα εσωλέµβια και εσω-εξωλέµβια σκάφη, ξεπλύνετε καλά τον κινητήρα µε γλυκό νερό για να αποµακρύνετε τα άλατα και τη βρωµιά.

Οι εξωλέµβιοι κινητήρες πρέπει να ξεπλένονται µε γλυκό νερό και όλο το νερό πρέπει να αποστραγγίζεται από τον κινητήρα.

4.   ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Αποστραγγίστε και αναπληρώσετε τα υγρά στο κιβώτιο ταχυτήτων του σκάφους ή της εξωτερικής µονάδας καθώς το νερό µπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζηµιά.

Η διείσδυση νερού κάνει το λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων να φαίνεται “γαλακτώδες” και αποχρωµατισµένο. Εάν υπάρχει υγρασία, αυτό µπορεί να υποδεικνύει διαρροή στις ενώσεις που πρέπει να επιθεωρηθούν και να επισκευαστούν.

Ελέγξτε τις δεξαµενές, αφαιρέστε τυχόν στάσιµο νερό και καθαρίστε τυχόν ιζήµατα ή λάδια. Και τοποθετήστε εµπορικούς απορροφητές υγρασίας για την εξάλειψη της µούχλας.

5.   ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

 Eίναι σηµαντικό να εξετάσετε αν χρειάζεται το σκάφος βάψιµο. Τα χρώµατα της Jotun προσφέρουν απόλυτη κάλυψη και προστασία.

Αρχικά εξασφαλίστε την ιδανική βάση για την εφαρµογή του τελικού χρώµατος µε το κατάλληλο αστάρι και υπόστρωµα για το σκάφος. Το αστάρι είναι ένα προϊόν το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει πρόσφυση και προστασία στην επιφάνεια προς βαφή όπως το Jotun Epoxy Yacht HB, ενώ το ενδιάµεσο υπόστρωµα αποτελεί µια συνδετική επίστρωση ανάµεσα στο αστάρι και στις στρώσεις υφαλοχρώµατος όπως το Jotun Antipest.

Ύστερα προχωρήσετε στην εφαρµογή ενός υφαλοχρώµατος όπως το Non Stop II, για να αποτραπεί η ρύπανση της γάστρας.

Τέλος δηµιουργήστε την πρώτη -και καλύτερη εντύπωση µε µια καλή βαφή φινιρίσµατος, όπως το Easy Gloss. Οι βαφές φινιρίσµατος δεν προσφέρουν µόνο το χρώµα αλλά αποτελούν και ένα σηµαντικό παράγοντα προστασίας ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ρηγµατώσεις εξασφαλίζοντας τη µακρόχρονη διάρκεια του συστήµατος βαφής.

Έχοντας εξασφαλίσει ένα καθαρό σκάφος η κατανάλωση καυσίµων µπορεί να µειωθεί και αυτό βοηθάει στην ελάττωση της εκποµπής CO2 και στην όποια επίδραση στο περιβάλλον.

Αφού έχετε καλύψει όλα τα παραπάνω, η καλύτερη επιλογή αποθήκευσης είναι σε µια κλειστή, κλιµατικά ελεγχόµενη εγκατάσταση. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Εάν το σκάφος σας αποθηκευτεί σε εξωτερικούς χώρους, οι παραπάνω οδηγίες είναι η πρώτη γραµµή άµυνας ενάντια στον χειµώνα.

Η Jotun προσφέρει κορυφαία προϊόντα για όλα τα είδη σκαφών. Για περισσότερες πληροφορίες εξερευνήσετε τον Οδηγό Χρωµάτων της Jotun στην http://www.jotun.com ή επικοινωνήστε µαζί µας στο +30 210 4285980.

Jotun Hellas
by
Previous Post Next Post