Πως να προστατέψεις το σκάφος σου από την όσμωση

Η JOTUN HELLAS έχοντας µακρόχρονη εµπειρία και ηγετική θέση στην παγκόσµια αγορά των ναυτιλιακών χρωµάτων, µοιράζεται µαζί σας τεχνικές συµβουλές για τη συντήρηση και τη φροντίδα του σκάφους µε κύριο γνώµονα τον σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Έφτασε ξανά το τέλος του καλοκαιριού και µαζί το τέλος των καλοκαιρινών εξορµήσεων µε σκάφος. Η καλύτερη λύση για να κρατήσετε τις καλές καλοκαιρινές αναµνήσεις είναι να κάνετε την συντήρηση του σκάφους σας για να είστε προετοιµασµένοι για το επόµενο καλοκαίρι.

Το χειµώνα, είναι σηµαντικό το σκάφος σας να είναι σε ασφαλές µέρος µακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και την υπερβολική υγρασία. Εάν το σκάφος σας έχει γάστρα από πλαστικό µε υαλόνηµα και βρίσκεται σε τέτοιες συνθήκες είναι πολύ εύκολο να εµφανιστεί ο µεγαλύτερος εχθρός του, η όσµωση.

Πίνακας 1

Το νερό και η υγρασία στις σεντίνες διευκολύνει γενικά την ανάπτυξη της όσµωσης.

Η όσµωση παρουσιάζεται όταν η υπάρχουσα υγρασία του σκάφους και αυτή της θάλασσας διαφέρουν µεταξύ τους. Η όσµωση, δηλαδή, είναι η διαδικασία της µεταφοράς νερού µέσω µιας µεµβράνης π.χ. gelcoat από µια περιοχή υψηλής συγκέντρωσης νερού σε µια περιοχή χαµηλής συγκέντρωσης νερού, προκειµένου να επιτευχθεί µια ισόποση συγκέντρωση νερού και στις δύο περιοχές. (Πίνακας 1) Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, η υγρασία διαπερνά το gelcoat και φθάνει µέχρι την επικάλυψη από υαλόνηµα όπου προκύπτουν φυσαλίδες και υδραυλική πίεση κάτω από το gelcoat.

Δυστυχώς ο εντοπισµός της όσµωσης δεν είναι πάντοτε ορατός. Το σκάφος έχει πληγεί από την όσµωση εάν:

  • Οι φυσαλίδες (συνήθως διαφορετικού µεγέθους) περιέχουν υγρό χρώµα καφετί
  • Οι φυσαλίδες βγάζουν οσµή ξυδιού

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν οι φυσαλίδες είναι ξηρές ή σκληρές καθώς δεν επιδράει στο υαλόνηµα, πιθανότατα έχουν προκληθεί από τη διατήρηση αέρα ή διαλυτικού κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής.

Ωστόσο συνιστάται επιθεώρηση από επαγγελµατία διότι αν οι φυσαλίδες δεν είναι ορατές δεν σηµαίνει πως το σκάφος δεν έχει υποστεί τις επιπτώσεις της όσµωσης. Πρώτον, χρειάζεται χρόνο για να εµφανιστούν οι φυσαλίδες και δεύτερον, οι προληπτικές θεραπείες δεν δύνανται να σταµατήσουν την ανάπτυξη της όσµωσης. Για αυτό είναι προτιµότερο να γίνεται µια επιθεώρηση µετά από κάθε σεζόν από έναν ειδικό για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή πιθανότητας εµφάνισης της όσµωσης.

Στην περίπτωση που το σκάφος έχει πληγεί από την όσµωση, είναι αναγκαίο να γίνει ολοκληρωµένη θεραπεία βαφής. Το gelcoat πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως, να αφήσετε το κύτος να στεγνώσει και να εφαρµοστεί το σύστηµα Jotun Yachting Osmoshell στο υαλόνηµα.Αφού εφαρµοστεί το gelcoat στο υαλόνηµα, συνιστάται να εφαρµόσετε 2 στρώσεις από το Jotun Yachting Antipest. Το Jotun Yachting Antipest είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να αποτρέπει την όσµωση σε γάστρες από πλαστικό ενισχυµένο µε γυαλί. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο ως αστάρι για όλους τους τύπους υποστρώµατος συµπεριλαµβανοµένου του χάλυβα, του υαλονήµατος, του αλουµινίου και του ξύλου θάλασσας όσο και ως ενδιάµεσο υπόστρωµα επικόλλησης για πολυουρεθάνη ή υφαλοχρώµατα πάνω από εποξικά αστάρια. Ιδανικό προϊόν για επίστρωση gelcoat πριν την εφαρµογή υφαλοχρωµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την όσµωση, για τη σωστή χρήση των συστηµάτων βαφής και τεχνικές οδηγίες επισκεφτείτε το www.jotun.gr ή µιλήσετε µε έναν εκπρόσωπο της Jotun +30 210 4285980.

Jotun Hellas
by
Previous Post Next Post