Αλλαγές στους κανονισμούς 2020 στο συνέδριο ORC

Από τις 25 έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 πραγµατοποιήθηκε στο Southampton, Bermuda το ετήσιο συνέδριο του ORC, παράλληλα όπως κάθε χρόνο µε το ετήσιο συνέδριο της World Sailing το οποίο ολοκληρώθηκε στις 3 Νοεµβρίου 2019.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών των δύο συνεδρίων πραγµατοποιήθηκαν οι τελικές συναντήσεις των επιτροπών των δύο σωµάτων, οι εισηγήσεις των οποίων οδήγησαν στην έγκριση από κάθε σώµα των τροποποιήσεων των κανονισµών για το 2020.

Όσον αφορά στο ORC, οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις στο VPP και στους κανονισµούς IMS και ORC Rating Rules είναι οι εξής:

Δυνατότητα παράλληλης έκδοσης ενός πιστοποιητικού Double Handed µαζί µε το κανονικό πιστοποιητικό ORC του σκάφους (Club ή International), µε ενδεχοµένως διαφορετικό configuration πανιών ή εξαρτίας κλπ, για αποκλειστική χρήση σε αγώνες δύο ατόµων.

Οµαλότερη µετάβαση απόδοσης του VPP από τα ελεύθερα πλωριά πανιά (headsail set flying, µε λόγο πλάτους στο µέσον προς µήκος ποδιάς SHW/SFL < 75%) έως τα ασύµµετρα µε SHW/SFL < 85%. Τα πανιά αυτά πρέπει πλέον να δηλώνονται όλα στο πιστοποιητικό.

Δυνατότητα πρόσδεσης των ελεύθερων πλωριών πανιών είτε µπροστά από τον πρότονο (π.χ. στον πρόβολο/bowsprit) είτε πίσω από τον πρότονο (inner staysail), µε διαφορετικό χειρισµό από το VPP σε κάθε µία από τις δύο περιπτώσεις.

Δυνατότητα χρήσης στους αγώνες ενός ακόµη µπαλονιού στα µικρά σκάφη (4 αντί 3 µπαλόνια, στα σκάφη µε CDL < 9.77).

Τροποποίηση των ορίων CDL που σχετίζονται µε το πλήθος επιτρεπόµενων πανιών κάθε είδους.

Όσον αφορά στον κανονισµό ασφαλείας Offshore Special Regulations της World Sailing, οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις για το 2020 για τους αγώνες που πραγµατοποιούνται συνήθως στην Ελλάδα (κατηγοριών 3 & 4) είναι οι εξής:

Προσθήκη προοδιαγραφών χρήσης ηλεκτροκίνητων εσωλέµβιων µηχανών (για όλες τις κατηγορίες αγώνων).

Υποχρεωτική χρήση AIS Transponder σε αγώνες κατηγορίας 3.

Avatar
by
Γενικός Γραμματέας ΕΑΘ/ΕΙΟ
Previous Post Next Post