Έλληνες στις κορυφαίες τεχνικές θέσεις των Διεθνών Πρωταθλημάτων

 Ο Δηµήτρης Δήµου θα είναι για δεύτερη συνεχόµενη φορά επικεφαλής µιας εκ των τριών επιτροπών για το άθληµα της Ιστιοπλοΐας σε Ολυµπιακούς Αγώνες. Συγκεκριµένα, η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία (World Sailing) αποφάσισε να τον ορίσει ξανά ως πρόεδρο (αρχικαταµετρητή) της τεχνικής επιτροπής – όπως λέγεται πλέον η επιτροπή καταµέτρησης – για τους 32ους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Να υπενθυµίσουµε ότι ο Δηµήτρης Δήµου κατείχε την ίδια θέση και στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, φτάνοντας στο κορυφαίο αυτό αξίωµα ύστερα από µία µακροχρόνια και επίπονη προσωπική προσπάθεια, αφού προσέφερε τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του όχι µόνο στους τέσσερεις προηγούµενους Ολυµπιακούς Αγώνες (2004 – 2016) αλλά και σε δεκάδες διεθνή πρωταθλήµατα σαν διεθνής καταµετρητής της World Sailing τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Δηµήτρης Δήµου, που ήταν για πολλά χρόνια αθλητής στον Ναυτικό Οµιλο Ελλάδος και στον Ιστιοπλοϊκό Οµιλο Πειραιά, κυρίως στην κατηγορία 470, είναι Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από το 2016 πρόεδρος της Διεθνούς Κλάσης 470.

Ο δεύτερος Έλληνας τεχνικός που εκπροσωπεί επάξια τη χώρα µας είναι ο Πάνος Μαυρογεώργης, Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Κλάσης Laser. Ο Πάνος Μαυρογεώργης, πρώην αθλητής του ΑΝΟΓ και πρωταθλητής Ελλάδας στα Laser, το καλοκαίρι που µας πέρασε είχε οριστεί από τη World Sailing ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής των 18ων Μεσογειακών Αγώνων, ενώ το 2019 θα είναι ο αρχικαταµετρητής (ΙΜ) του τρίτου αγώνα του World Cup series της World Sailing, που θα γίνει τον Απρίλιο στη Γένοβα της Ιταλίας.

Για πολλούς η δουλειά του καταµετρητή µοιάζει ανούσια και µάλλον αχρείαστη για το άθληµά µας, όµως είναι εξ ίσου σηµαντική µε όλες τις άλλες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αγώνων, όπως οι επιτροπές ενστάσεων και αγώνων. Οι καταµετρητές εξασφαλίζουν τη βασική φιλοσοφία του λεγόµενου “one design” και των συστηµάτων ισοζυγισµού, δηλαδή το να τρέχουν όλοι µε σκάφη εντός των προδιαγραφών των κανονισµών, έτσι ώστε να κερδίζει πάντα ο καλύτερος ιστιοπλόος και όχι το ‘ιδιαίτερο’ και ‘διαφορετικό’ σκάφος.

Απλοποίηση διαδικασιών

Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες χορηγήσεως άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και άδειες διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων για τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες (Νόμος 2725/1999 άρθρο 56 Β και 56 Δ)

Τα αιτήµατα που υπεβλήθησαν µε το κοινό υπόµνηµα της 20-9-18, του ΠΟΙΑΘ και του Περιφερειακού Συµβούλου Αττικής αρµόδιου σε ζητήµατα αθλητισµού κ. Σπύρου Πάντζα, προς το υφυπουργείο Αθλητισµού σχετικά µε τις εν θέµατι άδειες που αφορούν στη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων, οµάδα Ζ, ιστιοπλοϊκοί αγώνες στη θάλασσα εγένοντο αποδεκτά. Ήτοι:

α)     Η ενσωµάτωση των δύο αδειών σε µία.

β)     Η απάλειψη του δικαιολογητικού της υπό περίπτωσης ββ΄ του εδάφιου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 Β από τις απαιτήσεις, λόγω αδυναµίας ως εκ της φύσεώς του, εξασφάλισής του.

γ)     Η χορήγηση αδειοδότησης για όλη την αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριµένα απεστάλη προς τον ΠΟΙΑΘ το υπό ηµεροµηνία 23/11/2018 κατωτέρω έγγραφο:

Εις ότι αφορά στο υπ’ αριθµόν γ) αίτηµα, αυτό τακτοποιήθηκε βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. Οικ.: 110809 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν τούτου δια την αδειοδότηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

1.Βεβαίωση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου.

2.Η σύµφωνη γνώµη του φορέα που εποπτεύει ή διαχειρίζεται τον χώρο ήτοι εν προκειµένω της λιµενικής αστυνοµίας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης – εν προκειµένω του διοργανωτού της αθλητικής συναντήσεως – ότι τηρού νται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post