“Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον”

Ένα ‘δίχτυ’ προστασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον δηµιούργησαν 28 περιβαλλοντικές οργανώσεις, ιδρύµατα και φορείς, ανακοινώνοντας την έναρξη του “Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον” και της νέας εκστρατείας για τη µείωση των πλαστικών µιας χρήσης, µε πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεµβρίου στην Αθήνα, εκπρόσωποι των µελών του παρουσίασαν το όραµα, τις δράσεις και τη νέα επικοινωνιακή καµπάνια του νεοσύστατου δικτύου, µε στόχο την κινητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Βασικοί στόχοι του “Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον” είναι η ένταξη θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος στον δηµόσιο διάλογο, η ενίσχυση του βαθµού γνώσης του κοινού, καθώς και αποτελεσµατικότερες παρεµβάσεις που αξιοποιούν την πολλαπλασιαστική δύναµη των µελών του.

#ΜπορώΧωρίςΠλαστικό

Με το µήνυµα “Μπορώ Χωρίς Πλαστικό”, η νέα καµπάνια του Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον µας παροτρύνει να αναθεωρήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε καθηµερινά τα πλαστικά µιας χρήσης και να υιοθετήσουµε µια στάση ζωής πιο φιλική στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, την οποία συντόνισε η δηµοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου, εκπρόσωποι του Δικτύου έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Για ένα πρόβληµα τόσο σύνθετο και πολυπαραγοντικό, όπως είναι η θαλάσσια ρύπανση, η λύση δεν είναι µία. Οι λύσεις είναι πολλές και πολυεπίπεδες. Χρειαζόµαστε την ευαισθητοποίηση του πολίτη, την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την αλλαγή νοοτροπίας, όπως και την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου, τη σύµπραξη της βιοµηχανίας και την επιβολή κυρώσεων. Σε όλες αυτές τις ανάγκες απαντά το “Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον” και το Κοινωφελές Ίδρυµα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη καλωσορίζει µε χαρά την εκπλήρωση ενός µεγάλου του στόχου», δήλωσε η Δρ. Αγγελική Κοσµοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Η Χριστίνα Κονταξή, Διευθύντρια του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, δήλωσε: «Το Ίδρυµα Α.Κ. Λασκαρίδη, µε σαφή στόχευση και εξωστρέφεια, κάνει πράξη τη δικτύωση πολλών και διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, µε συνεπή δράση εδώ και δεκαετίες στα ζητήµατα του θαλασσίου περιβάλλοντος, δεν θα µπορούσε να λείπει από το “Δίκτυο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον”. Ο ένας χρόνος δείχνει ήδη τη δύναµη της συνέργειας όλων µας κι ευχόµαστε ό,τι καλύτερο, µε ακόµα περισσότερους φορείς για το µέλλον.»

Ο Kώστας Τριανταφύλλου, Assistant Executive Coordinator της HELMEPA, δήλωσε: «Το διαχρονικό µήνυµα του Γλάρου της HELMEPA “Όχι Σκουπίδια, Όχι Πλαστικά σε Θάλασσες και Ακτές” προειδοποιεί εδώ και 30 χρόνια για τους κινδύνους της ρύπανσης µε πλαστικά. Σήµερα που η ρύπανση ακτών και θαλασσών µε πλαστικά λαµβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις παγκοσµίως, είναι άµεση η ανάγκη ενηµέρωσης και κινητοποίησης όλων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ώστε να παραδώσουµε ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον στις επόµενες γενεές. Στο πλαίσιο αυτό, η HELMEPA συµµετέχει ενεργά στο Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον συντονίζοντας τις δράσεις καθαρισµού ακτών και καταγραφής των απορριµµάτων µε οµοιόµορφο τρόπο, γεγονός που θα συµβάλλει στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ακτών µας σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

O Γιώργος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, στο πλαίσιο του Δικτύου για τη Θάλασσα, έθεσε δυο σηµεία προβληµατισµού που θα µπορούσαν να αποτελέσουν άξονες δράσεις του δικτύου. Το πρώτο αναφέρεται στον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των εκστρατειών ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης, θέτοντας το ερώτηµα κατά πόσον επιδρούν θετικά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ανέφερε ότι η επιστηµονική παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Σύρο, στο πλαίσιο του έργου LIFE DEBAG, έδειξε µείωση της παρουσίασης της πλαστικής σακούλας ως αποτέλεσµα της εκστρατείας. Ως δεύτερο σηµείο, έθεσε την αναγκαιότητα συστηµατικών επιστηµονικών δεδοµένων για τη σχεδίαση των πολιτικών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τέλος, η Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Διευθύντρια του Climate KIC GREECE και Συµπρόεδρoς του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (UN SDSN GREECE), µίλησε για τη σηµασία των δύο αυτών φορέων για τις δράσεις του Δικτύου που αφορούν στη Γαλάζια Οικονοµία. Υποστήριξε ότι το UN SDSN και το Climate KIC θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην Αειφόρο και Ολοκληρωµένη Διαχείριση των Θαλάσσιων Πόρων και θα αξιοποιήσουν τις δυνάµεις του νεοσύστατου Δικτύου για να προωθήσουν τη Γαλάζια Ανάπτυξη: «Οι δύο φορείς έχουν ως στόχο να επικοινωνήσουν τα καινοτόµα και διεπιστηµονικά αποτελέσµατα της επιστηµονικής και ερευνητικής κοινότητας στον επιχειρηµατικό και τον πολιτικό κόσµο, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να επισπευσθεί η εισαγωγή και εφαρµογή τους στην οικονοµία, η οποία θα βοηθήσει στη βιώσιµη ανάπτυξη όπως αυτή καταγράφεται στον στόχο 14 της Ατζέντας 2030 και στην πρωτοβουλία για την Μπλε Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Τα Μέλη του Δικτύου:

• Κοινωφελές Ίδρυµα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

• Ίδρυµα Thalassa

• Ίδρυµα Λαµπράκη

• Ίδρυµα Καπετάν Βασίλη

• Πανεπιστήµιο Πατρών

• ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

• Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA

• Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

• Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού

• Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

• Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)

• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

• MEDASSET

• EIT Climate-KIC Hub Greece (υπό την αιγίδα του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ)

• ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

• ΕΝΑΛΕΙΑ

• Ινστιτούτο Οµάδα Για Τον Κόσµο – Team For The World

• Let’s Do It! Greece

• The People’s Trust

• iSEA

• Αρχιπέλαγος-Περιβάλλον και Ανάπτυξη

• Aegean Rebreath

• Second Nature

• ΔΕΣΜΟΣ

• Δήµος Πόρου

• Sea Through

• RAYCAP

• UN Environment / Mediterranean Action Plan Coordinating Unit (UNEP/MAP, MED POL)

Περισσότερες πληροφορίες:
www.diktyogiatithalassa.gr

Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post