Ναυαγοσώστες

Η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα στην Ελλάδα είναι ο πνιγμός. Ο πνιγμός απασχολεί όλα τα κράτη του κόσμου και καταγράφει ετησίως χιλιάδες θύματα σε όλες τις ηλικίες. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, μετά από αίτημα της ΕΣΝΕ*, νομοθέτησε νέο Προεδρικό Διάταγμα με σκοπό την καταπολέμηση αυτού του τραγικού φαινομένου.

Από τις 05 Μαίου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος, Προεδρικό Διάταγμα υπ. Αριθμ. 31, που ορίζει ότι αφορά την ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, τη διαδικασία χορήγησης άδειας ναυαγοσώστη και ορίζει που απαιτείται η υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσωστών, σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

Η νέα νομοθεσία διορθώνει πολλά από την προηγούμενη και δίνει μια νέα προοπτική πάνω στην αντιμετώπιση των πνιγμών που συμβαίνουν κάθε χρόνο στις ελληνικές ακτές και παραλίες.
Οσοι εκμεταλεύονται λουτρικές εγκαταστάσεις σε πολυσύχναστες παραλίες, είναι υποχρεωμένοι στην πρόσληψη ναυαγοσωστών και στη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού.
Στο ερώτημα τι ορίζεται ως λουτρική εγκατάσταση, η νομοθεσία αναφέρει: ότι νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία ή από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου κλπ, σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις, φυσικά – νομικά πρόσωπα κλπ), για χρήση εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης των λουομένων από τον ήλιο, ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
Αρα σε όλες τις παραλίες που λειτουργούν επιχειρήσεις με ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ, όπως ορίζεται παραπάνω, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστες για την καλοκαιρινή περίοδο, με τη διευκρίνηση ότι η συγκεκριμένη παραλία χαρακτηρίζεται ως πολυσύχναστη. Μια παραλία που είναι πολυσύχναστη αλλά δεν λειτουργούν επιχειρήσεις εκμετάλευσης, δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ναυαγοσώστη.
Πολυσύχναστη παραλία, χαρακτηρίζεται η παραλία (λουτρική εγκατάσταση), η οποία έχει μέση ημερήσια προσέλευση 300 κολυμβητών (λουόμενων) κατά την περίοδο αιχμής της. Επίσης η αρμόδια επιτροπή που χαρακτηρίζει τις παραλίες, λαμβάνει υπόψη όσα συμβάντα ή ατυχήματα έχουν συμβεί στο παρελθόν, τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες της περιοχής και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο για την επικινδυνότητα ή όχι της συγκεκριμένης παραλίας και ανάλογα την κατατάσει.
Υπόχρεοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι όλοι οι παράλιοι Δήμοι καθώς και οι φορείς διαχείρισης χώρων, όπως Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., κλπ.
Η παρουσία του ναυαγοσώστη στις πολυσύχναστες παραλίες είναι υποχρεωτική από 01 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, με ωράριο από τις 10:30 έως τις 17:30, καθημερινά.
Οι υπόχρεοι προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών για την κάλυψη των ναυαγοσωστικών πύργων αλλά και για τα νόμιμα ρεπό, που προκύπτουν.
Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου – πύργου. Οσοι υπόχρεοι διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον ναυαγοσώστες, έχουν υποχρέωση να προσλαμβάνουν και έναν (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσώστη. Επίσης εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και τέλος φέρουν την ποινική και αστική ευθύνη της εκτέλεσης του έργου.

Οι Δήμοι που έχουν πολυσύχναστες παραλίες, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλουν επιπλέον κατά τους μήνες ναυαγοσωστικής παρουσίας, να διαθέτουν για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, ανεξαρτήτως το ποιος φορέας έχει τη διαχείριση των παραλιών και ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος.
Το συγκεκριμένο σκάφος θα πρέπει να είναι έτοιμο για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις, για την περίοδο και τις ώρες που λειτουργεί η ναυαγοσωστική κάλυψη. Το σκάφος θα επανδρώνεται με ένα χειριστή και έναν ναυαγοσώστη με άδεια Λιμεναρχείου. Για την πρόσληψη αρμόδιος είναι ο Δήμος.
Το σκάφος θα πρέπει να είναι επαγγελματικό και εγγεγραμμένο στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ορίζονται ως εξής:
ολικό μήκος τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα, χρώμα εξωτερικά πορτοκαλί και εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά πρέπει να είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και από κάτω αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, με μπλε απόχρωσης γράμματα. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS – PLOTER – ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ.

Επίσης η νέα νομοθεσία διευκρινίζει και ορίζει και όλους τους άλλους φορείς που είναι υπόχρεοι για την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης.
Ετσι, υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης, έχουν και όσοι διοργανώνουν κάθε είδους ναυταθλητικούς αγώνες, κολυμβητικούς αγώνες καθώς και ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στον αιγιαλό ή την παραλία ή σε ζώνη λιμένος ή σε θαλάσσια περιοχή.
Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη του βάθρου, που προβλέπεται στην παραλία, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ο διοργανωτής οφείλει να αναθέτει τη ναυαγοσωστική κάλυψη σε ικανό αριθμό ναυαγοσώστων, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία του ΠΔ31, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
Οι προυποθέσεις για να γίνει κάποιος ναυαγοσώτης, είναι να γνωρίζει κολύμβηση, να είναι από 18 έως και 45 ετών και να παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολή ναυαγοσωστικής, διάρκειας περίπου 15 ημερών. Επίσης θα πρέπει να εφοδιαστεί με Αδεια Χειριστού Ταχυπλόου Σκάφους και να δώσει εξετάσεις σε επιτροπή του Λιμεναρχείου. Οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί και ξεκινούν από 900,00€ έως και 1200,00€ μηνιαίως με πλήρη ασφάλιση, ένσημα και τις περισσότερες φορές με διαμονή και στα ξενοδοχεία και με διατροφή.
Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες προστασίας του πολίτη και δημιουργούνται υποδομές που στόχο έχουν όχι μόνο τη μείωση των πνιγμών αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους απέναντι στους πολίτες του, αλλά και σε όσους επιλέγουν τη χώρα μας για επίσκεψη και τουρισμό.

Πληροφορίες:
ΕΝΑΚ – Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία
Τ. +30 210 9575470 – www.enak.gr

Διευθυντής ΕΝΑΚ – Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία
Previous Post Next Post