Καΐκια, η πολιτισμική καταστροφή συνεχίζεται

Όταν κάποια άτοµα ή κάποιες οµάδες, διαµαρτύρονται για λάθη που γίνονται και καταστρέφουν τοµείς της ιστορίας και του πολιτισµού µας, οι διαµαρτυρίες δεν πρέπει να σταµατάνε πριν ολοκληρωθεί η καταστροφή (θλιβερή εξέλιξη) ή αλλάξουν πολιτική οι κυβερνώντες και διοικούντες (ευτυχής εξέλιξη). Η διαµαρτυρία δεν πρέπει ν’ αποτελεί τυχαία ή ευκαιριακή αντίδραση, γιατί είναι από τις εκδηλώσεις που χρειάζονται υποµονή και επιµονή. Είναι παρήγορο, ότι η αντίδραση για την καταστροφή των καϊκιών δεν έπαψε και το κακό δεν ξεχάστηκε. Μεγάλη ηµερήσια εφηµερίδα έχει πρόσφατα ασχοληθεί δύο φορές µε το θέµα, συνοδεύοντας φωτογραφίες που προκαλούν θλίψη µε συγκινητικό κείµενο. Ο Ιστιοπλοϊκός Κόσµος που βρίσκεται κοντύτερα στο αντικείµενο, πρέπει να συνεχίσει να φωνάζει στα κουφά αυτιά των πολιτικών που κυβερνάνε και των ανεπαρκών υπαλλήλων που διοικούν αυτή την άτυχη χώρα.

Τα καΐκια που κατά βάρβαρο τρόπο καταστρέφονται, δεν αποτελούν βίτσιο και διαστροφή κάποιων προβληµατικών Ελλήνων, αποτελούν τη διαχρονική ιστορία των  θαλασσών µας, το Αιγαίο και η µαστοριά των κατοίκων του, γέννησαν τα καΐκια, είναι τα παιδιά τους. Ένας κόλπος µ’ ένα καΐκι, είναι διαφορετικός, είναι χαρούµενος, είναι ζωντανός.

Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν πλουσιοπάροχη αποζηµίωση απόσυρσης των καϊκιών από την αλιεία, δεν συνέστησαν όµως τη βάρβαρη καταστροφή τους, αλλά κι αν τη συνέστησαν, εµείς θα έπρεπε να τους µεταπείσουµε. Υπάρχουν, εκτός από την καταστροφή, κι άλλοι τρόποι να φύγουν τα καΐκια από την αλιεία και να διατηρηθούν. Ένας τρόπος είναι το κράτος να τα δωρίσει σε όποιον τα θέλει, µε την προϋπόθεση να γίνουν σκάφη τουριστικά.
Ο κάθε ενδιαφερόµενος να παίρνει ένα ή περισσότερα καΐκια, καταθέτοντας ένα ποσό χρηµάτων σε Τράπεζα, το οποίο ν αποτελεί µέρος της δαπάνης επισκευής και ανασκευής. Όταν οι εργασίες τελειώσουν και το σκάφος είναι έτοιµο και σύµφωνο µε κάποιες προδιαγραφές, οι δηµόσιες υπηρεσίες να το ελέγχουν, να του δίνουν το έγγραφο εθνικότητας και το πρωτόκολλο επιθεώρησης, µαζί και το ποσό της προκαταβολής. Έτσι και ένα κοµµάτι της εθνικής µας παράδοσης θα διατηρηθεί, αλλά και το καταπληκτικό επάγγελµα των καραβοµαραγκών θα διασωθεί.

Τα παραπάνω όµως προϋποθέτουν πολιτικούς µε ήθος, γνώση και φαντασία, και δηµόσιους λειτουργούς µε ικανότητες και ενδιαφέρον.

Previous Post Next Post