Ενισχύοντας το πνεύμα Ναυτικής Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο

Αυτός είναι ο τίτλος τριετούς προγράµµατος που η HELMEPA, η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, σχεδίασε και το οποίο συντονίζει στην Ελλάδα και την Κύπρο µέχρι τον Μάιο του 2022, µε την υποστήριξη τoυ βρετανικού κοινωφελούς ιδρύµατος Lloyd’s Register Foundation (LRF). Συµµετέχουν ακόµη η CYMEPA στην Κύπρο και τα Εταιρικά Μέλη της HELMEPA Hellenic Lloyd’s και DYΝΑMARINe.

Το πρόγραµµα στοχεύει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη µείωση των θαλάσσιων ατυχηµάτων µε την ενίσχυση του πνεύµατος ασφάλειας ναυτικών, ψαράδων, ιστιοπλόων και άλλων επαγγελµατιών όπως πληρώµατα σκαφών αναψυχής και θαλάσσιου τουρισµού στις δυο χώρες.

Πολλές φορές, η έννοια της ασφάλειας παρερµηνεύεται και πολλοί θεωρούν πως η τήρηση κανόνων ασφαλείας είναι θέµα που αφορά µόνον την Αστυνοµία ή τα Λιµεναρχεία. Η πιθανότητα όµως να υποστεί ή να προκαλέσει κάποιος τραυµατισµό, απώλεια ζωής ή σοβαρές ζηµιές σε περιουσία και στο περιβάλλον, δεν είναι και τόσο … µακρινό σενάριο. Για τον λόγο αυτό, η πραγµατικότητα απαιτεί υπεύθυνη συµπεριφορά από όποιον ασχολείται µε θαλάσσιες δραστηριότητες.

Οι Οργανισµοί που εκτελούν το πρόγραµµα συνδύασαν την εµπειρία που ο καθένας απέκτησε στα χρόνια που δραστηριοποιείται και οµαδοποίησαν τις πιθανές αιτίες ατυχηµάτων. Δυστυχώς, από το 2013 αυξάνονται σταθερά σε Ελλάδα και Κύπρο τα θαλάσσια ατυχήµατα και άλλα περιστατικά εµπορικών πλοίων, αλιευτικών και γενικά σκαφών όλων των τύπων, όπως αναφέρουν η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων (ΕΛΥΔΝΑ) και η Κυπριακή Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων της Κύπρου (MAIC).

Το πρόγραµµα για να πετύχει τους στόχους του θα χρησιµοποιήσει τα παρακάτω ‘εργαλεία’, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη σχεδιαστεί και µερικά βρίσκονται σε δοκιµαστικό στάδιο:

(α) “VIRP-Voluntary Incident Reporting Platform”, ηλεκτρονική πλατφόρµα εθελοντικής αναφοράς «παρ΄ ολίγον περιστατικών-near misses» για ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικούς και πληρώµατα σκαφών όλων των τύπων,

(β) “Σεµινάρια Safety First” για ναυτικούς και στελέχη εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο,

(γ) “Σεµινάρια Real Incidents’ Simulation & Root Cause Analysis” και “Σεµινάρια ΒRM Refresh – Advanced Ship Handling & Navigational Safety” στον Προσοµοιωτή Γέφυρας του Ναυτιλιακού Επιµορφωτικού Κέντρου της HELMEPA,

(δ) “Ηµερίδες Ασφάλειας στη Θάλασσα” σε παράκτιες πόλεις Ελλάδας και Κύπρου για πληρώµατα αλιευτικών πλοίων, σκαφών αναψυχής, ιστιοπλόους και όσους άλλους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα,

(ε) “Εξ’ αποστάσεως µάθηση/e-learning” για ναυτικούς και στελέχη διαχειριστριών εταιρειών, αλιείς και πληρώµατα σκαφών αναψυχής, και

(στ) “Εκστρατεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης” για την ασφάλεια στη θάλασσα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Φιλοδοξία του προγράµµατος είναι να το παρακολουθήσουν σε Ελλάδα και Κύπρο 1.000 ναυτικοί, στελέχη 60 ναυτιλιακών εταιρειών και 500 ψαράδες και πληρώµατα σκαφών αναψυχής και θαλάσσιου τουρισµού για να γίνουν όλοι Πρεσβευτές της Ασφάλειας στη Θάλασσα σε Ελλάδα και Κύπρο. Και τέλος, να ενηµερώσει 200.000 επαγγελµατίες και κατοίκους παράκτιων κοινοτήτων και στις δυο χώρες για τη σηµασία της ασφάλειας στη θάλασσα για την υγεία, τη ζωή αλλά και την οικονοµία των ιδίων και της ευρύτερης κοινωνίας µέσα στην οποία ζούνε.

Αριθμός θαλάσσιων περιστατικών/ατυχημάτων στην Ελλάδα, 2013-2018. Πηγή: Hellenic Bureau for Marine Casualties and Incidents Report, 2018.
Αριθμός θαλάσσιων περιστατικών/ατυχημάτων στην Ελλάδα, 2013-2018. Πηγή: Hellenic Bureau for Marine Casualties and Incidents Report, 2018.
Κατανομή θαλάσσιων περιστατικών/ατυχημάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα, 2011-2017 (EMSA, 2018).
Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post