Εκπαιδευτικά προγράμματα στα ναυτικά επαγγελματικά λύκεια για την δημιουργία κλιματικής ‘συνείδησης’

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA συµπράττει µε τον ιταλικό περιβαλλοντικό οργανισµό Marevivo Onlus και δύο τεχνικά λύκεια, το Ναυτικό Ινστιτούτο “G. Da Verrazzano” στο Porto Santo Stefano (Grosseto, Ιταλία) και το 1ο ΕΠΑΛ Κονιστρών Ευβοίας για τη διαµόρφωση θαλάσσιας και κλιµατικής «συνείδησης», µε εστίαση στους µαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των ναυτικών επαγγελµατικών λυκείων, καθώς και ευρύτερα µεταξύ των ενδιαφερόµενων πολιτών και τοπικών κοινωνιών.

Η κατανόηση και ικανότητα να εξηγούµε µε απλά λόγια θέµατα όπως οι επιπτώσεις της επίδρασής µας στο θαλάσσιο περιβάλλον και το κλιµατικό σύστηµα, η σηµασία της θάλασσας και του κλίµατος για τη ζωή στη Γη και την ανθρώπινη ζωή, κ.ά. δηλαδή ο “θαλάσσιος και κλιµατικός γραµµατισµός” (ocean and climate literacy) αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την καλλιέργεια βιώσιµων συµπεριφορών, ιδιαίτερα για τους νέους επαγγελµατίες της θάλασσας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Ride the Wave” µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Erasmus + (2021-2027) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισµού στην Ευρώπη και προβλέπει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων θαλάσσιου και κλιµατικού γραµµατισµού ειδικά για τα ναυτικά επαγγελµατικά λύκεια, την ενίσχυση των δεξιοτήτων διδασκαλίας και εκµάθησης των θεµάτων αυτών, καθώς επίσης και την ενεργό συµµετοχή τοπικών κοινοτήτων και άλλων εµπλεκοµένων από τον χώρο των θαλάσσιων επαγγελµάτων και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε σκοπό τη δηµιουργία ενός “Τοπικού Θαλάσσιου Δικτύου” (Local Sea Network) για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post