Kite Foil Αίγινα 2019. Η πρώτη διοργάνωση kitefoil στην Ελλάδα!

«Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να’σαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι.
Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα».

Οι στίχοι του Καβάφη ήταν στο µυαλό όλων των συντελεστών του αγώνα kitefoil που έγινε στην Αίγινα την 1 και 2 Ιουνίου. Μεγάλη η διαδροµή και πολλά τα εµπόδια αλλά τελικά έγινε η αρχή, το πρώτο βήµα!

Οι πρώτες συζητήσεις για την ένταξη της αετοσανίδας στο πρόγραµµα της ολυµπιακής ιστιοπλοΐας έγιναν το Νοέµβριο του 2010 στο συνέδριο της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, το οποίο µάλιστα είχε πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα. Μετά από µια δραµατική πορεία µε διάφορες ανατροπές, τελικά τον Νοέµβριο του 2018 αποφασίστηκε ότι η αετοσανίδα θα αποτελέσει µέρος του προγράµµατος της ιστιοπλοΐας από τους Ολυµπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και µετά.

Στην Ελλάδα υπάρχει τεράστια δραστηριότητα αετοσανίδας. Όµως από τους ενθουσιώδεις καϊτάδες των παραλιών µέχρι τους Ολυµπιακούς Αγώνες η απόσταση είναι τεράστια. Αντίστοιχη µε την απόσταση που χωρίζει τους σνοουµπορντάδες του σαββατοκύριακου από τους χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα υπόλοιπα αγωνίσµατα της ολυµπιακής ιστιοπλοΐας είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες καϊτάδες που µπορούν να σταθούν στη σανίδα. Όµως, αντίστοιχα µε τους σνοουµπορντάδες του σαββατοκύριακου, η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει ιδέα από διαδροµές, κανόνες ιστιοπλοΐας και ασφάλειας, δελτία αθλητών και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται για να συµµετέχει κάποιος σε αγώνες.

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες θα αγωνιστούν εθνικές οµάδες αποτελούµενες από έναν άνδρα και µία γυναίκα σε σκυταλοδροµία αλλά η διαδροµή θα είναι ‘παραδοσιακό’ όρτσα-πρύµα. Οι καϊτάδες της παραλίας, αν και έχουν ένα πλεονέκτηµα καθώς µπορούν να χειριστούν τις αετοσανίδες, χρειάζονται πολλή εκπαίδευση για να ενταχθούν στο σύστηµα των αγώνων ιστιοπλοΐας. Και αυτή είναι και η διαφορετική πρόκληση που καλούνται να αντιµετωπίσουν ο Ελληνικός Σύνδεσµος Αετοσανίδας και η Ελληνική Ιστιοπλοΐκή Οµοσπονδία.

Για το 2019 αρκετοί όµιλοι σε διάφορα µέρη της χώρας έλαβαν έγκριση από την ΕΙΟ για να διοργανώσουν αγώνες και ο Ναυτικός Όµιλος Αίγινας, σε συνεργασία µε τον ΗΚΑ, ήταν ο πρώτος που κατάφερε να πραγµατοποιήσει µία διοργάνωση. Σε έναν κόλπο µε ιδανικές συνθήκες για kitefoil, εξοπλισµό παρόµοιο µε αυτόν που θα χρησιµοποιηθεί στους Ολυµπιακούς Αγώνες, πραγµατοποιήθηκαν και οι 8 προγραµµατισµένες ιστιοδροµίες. Τη δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιήθηκε και µία ‘µπόνους’ ιστιοδροµία µε εξοπλισµό TT:R, ο οποίος απευθύνεται σε πιο αρχάριους αθλητές αλλά χρειάζεται µεγαλύτερη ένταση ανέµου.

Εκτός από αθλητές του διοργανωτή Οµίλου, συµµετείχαν και αθλητές από το Δήλεσι, από τον Ιάσωνα του Ρίο και από τον Ναυτικό Όµιλο Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο αγώνας προσέλκυσε αθλητές από τη Γαλλία, τη Γερµανία και την Ουκρανία. Ο Ουκρανός µάλιστα ήταν ο µοναδικός ενεργός αθλητής µε συµµετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις ως αθλητής αλλά και ως προπονητής της εθνικής οµάδας νέων της Ουκρανίας. Δεν αποτέλεσε έκπληξη ότι κατάφερε να τερµατίσει πρώτος σε όλες τις ιστιοδροµίες και, αν και δεν συνάντησε ιδιαίτερο συναγωνισµό, δήλωσε ότι δεν έχει συχνά την ευκαιρία να συµµετέχει σε αγώνες και ήταν πολύ ικανοποιηµένος από την πρόοδό του κατά τη διάρκεια των ιστιοδροµιών.

Η βελτίωση των ικανοτήτων των αθλητών ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης. Η πρόοδος από ιστιοδροµία σε ιστιοδροµία ήταν εντυπωσιακή και αυτό ήταν εµφανές όχι µόνο στους θεατές αλλά και στους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι εκδήλωναν έντονα τη χαρά τους µετά από κάθε ιστιοδροµία, αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά ότι η καλύτερη προπόνηση είναι οι αγώνες. Στο ίδιο πνεύµα, οι διοργανωτές φρόντισαν να εντάξουν στο πρόγραµµα της διοργάνωσης καθηµερινές πρωινές συγκεντρώσεις των αθλητών για την ενηµέρωση του αγώνα µε τη µορφή σεµιναρίου, όπου αναπτύχθηκαν θέµατα κανόνων, τακτικής και ασφάλειας.

Τα αποτελέσµατα, για την ιστορία:

KiteFoil
1.  Valentin Sudak – Ουκρανία
2.  Ευάγγελος Αβραµάκος – ΝΟΔήλεσι
3.  Κωνσταντίνος Δανηιλίδης – NΟΡ Ιάσων

TT:R
1.  Valentin Sudak – Ουκρανία
2.  Γεώργιος Αργυριάδης – ΝΟΡ Ιάσων
3.  Βαγγέλης Αβραµάκος – ΝΟ Δήλεσι

Από την ίδρυσή του, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Αετοσανίδας (ΗΚΑ) προσπαθεί να συντονίσει όλους όσους ασχολούνται µε τη δραστηριότητα ώστε να αρχίσουν να πραγµατοποιούνται αγώνες. Με ενηµερωτικά σεµινάρια και δράσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και µε όσο το δυνατόν καλύτερη ανταπόκριση στις απορίες των ενδιαφερόµενων, προσπαθεί να υποστηρίξει και να ενηµερώσει τους επίδοξους διοργανωτές σε σχέση µε τις απαιτήσεις διεξαγωγής ενός αγώνα αλλά και τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες σε σχέση µε τις προϋποθέσεις για να συµµετέχουν στους αγώνες.Για τη διοργάνωση ενός αγώνα αετοσανίδας χρειάζονται σε γενικές γραµµές τα ίδια πράγµατα που χρειάζονται και για τη διοργάνωση ενός ‘παραδοσιακού’ αγώνα, αφού βέβαια εξασφαλιστεί ή απαραίτητη άδεια από την ΕΙΟ:

–    Σκάφος επιτροπής
–    Σκάφη για σηµαδούρες
–    Σκάφος για διάσωση
–    Σηµαδούρες, σηµαίες, ηχητικά σήµατα
Επιπλέον, είναι προφανές ότι η εγκατάσταση της στεριάς θα πρέπει να είναι σε παραλία. Καλό είναι να υπάρχει αρκετός χώρος και ο άνεµος να είναι παράλληλος µε την ακτή ώστε οι αετοσανίδες να φεύγουν και να επιστρέφουν σε πλαγιοδροµία.
Για να συµµετέχει ένας Έλληνας αθλητής σε αγώνα αετοσανίδας στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει:
–    έγκυρο δελτίο αθλητή ΕΙΟ µε κάρτα υγείας
–    ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους
–    να είναι µέλος της ΗΚΑ (ή της ένωσης αετοσανίδας της χώρας διαµονής του)
Το πρόγραµµα των αγώνων είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΙΟ: www.eio.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση ή τη συµµετοχή σε αγώνες επικοινωνήστε µε τον ΗΚΑ: info@hellenickiteboarding.org

Μαρίνα Ψυχογυιού
by
Η Μαρίνα Ψυχογυιού είναι μέλος της επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Νέων της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας από το 2010, μέλος της ομάδας κανόνων kiteboarding και ιστιοσανίδας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας και βασικό στέλεχος αγώνων της ΙΚΑ από το 2016.
Previous Post Next Post