Posidonia Masterclass in Shipping

Οι Εκθέσεις Ποσειδώνια, διοργανωτές της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια, εγκαινιάζουν την πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης Posidonia Masterclass in Shipping, διαθέσιµη στο www.PosidoniaMasterclass.com.

Το Posidonia Masterclass in Shipping είναι µια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα που παρέχει σειρά διαλέξεων από διακεκριµένους πλοιοκτήτες, διαχειριστές και στελέχη της παγκόσµιας ναυτιλιακής βιοµηχανίας, προσφέροντας µια ολοκληρωµένη εικόνα του κλάδου.

Η πλατφόρµα που δηµιουργήθηκε µε την υποστήριξη των Ναυτικών Χρονικών, απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και ενδιαφερόµενους που ξεκινούν µια καριέρα στη ναυτιλία και επιθυµούν να κατανοήσουν µια από τις δυναµικότερες και απαιτητικότερες βιοµηχανίες της παγκόσµιας οικονοµίας. Είναι το ιδανικό εργαλείο για εταιρείες που προσλαµβάνουν στελέχη από άλλους κλάδους και επιθυµούν να τους παρέχουν εκπαίδευση που θα επιτρέψει ταχύτερη κατανόηση της βιοµηχανίας.

Το Posidonia Masterclass in Shipping προσφέρει µια πρακτική ανάλυση της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, µε εισηγητές και εισηγήτριες κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου, που µοιράζονται τις γνώσεις και εµπειρίες τους σε πληθώρα θεµάτων: από τους µηχανισµούς και τις βασικές αρχές που διέπουν τις ναυτιλιακές αγορές, τη δοµή και οργάνωση του κλάδου και των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, µέχρι και τις σηµαντικότερες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει η κοινότητα στο εγγύς µέλλον.

Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύµβουλος, Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ, σηµειώνει σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε έναν ολοένα και αυξανόµενο αριθµό στελεχών από άλλους κλάδους να εισέρχονται στη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Πολλά στελέχη που δεν διαθέτουν σχετικό υπόβαθρο, καθώς προέρχονται από τον τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό τοµέα, από δικηγορικές εταιρείες ή άλλους οργανισµούς, προσλαµβάνονται πλέον σε ναυτιλιακές εταιρείες ή µετατίθενται σε τµήµατα εντός των οργανισµών τους που σχετίζονται άµεσα µε τη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Καθώς οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα η ναυτιλιακή κοινότητα απαιτούν εις βάθος γνώση σε πληθώρα επιστηµονικών αντικειµένων, απαιτούνται στελέχη µε νέες δεξιότητες και γνωστικά αντικείµενα, προκειµένου να ενταχθούν και να προσφέρουν τεχνογνωσία χρήσιµη για την αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου. Το Posidonia Masterclass in Shipping έχει ως στόχο να παράσχει στους νέους και νέες επαγγελµατίες του κλάδου τις βασικές γνώσεις και αρχές που θα τους ενδυναµώσουν και θα τους βοηθήσουν να λαµβάνουν τις σωστές αποφάσεις».

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 11 ενότητες που παρουσιάζονται από συνολικά 35 κορυφαίους εισηγητές και εισηγήτριες και εξετάζουν κάθε τοµέα της ναυτιλιακής βιοµηχανίας καθώς και επενδυτικές και επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες, ενώ παρουσιάζει και µελλοντικές τεχνολογίες.

Ο Δρ. Γιώργος Πατέρας, Πρόεδρος Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Το Posidonia Masterclass in Shipping είναι ένα σηµαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει τον κλάδο να προσελκύσει και να ενσωµατώσει νέους επαγγελµατίες. Καθώς η ναυτιλία εξελίσσεται διαρκώς και αντιµετωπίζει νέες προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένων της ανάγκης µείωσης εκποµπών του άνθρακα και της ψηφιοποίησης, η εκπαίδευση θα διαδραµατίζει ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο. Νέες ανάγκες προκύπτουν συνεχώς και ο κλάδος πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους για να προχωρήσει µπροστά. Ελπίζουµε ότι το Posidonia Masterclass in Shipping µπορεί να λειτουργήσει ως φάρος έµπνευσης και προσέλκυσης νέων ταλέντων».

Μετά την ολοκλήρωση του Posidonia Masterclass in Shipping, οι συµµετέχοντες και συµµετέχουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης µε την υπογραφή των Ποσειδωνίων, ενώ θα έχουν επίσης πρόσβαση σε προτεινόµενο υλικό για περαιτέρω ανάγνωση.

Το πρόγραµµα Posidonia Masterclass in Shipping υποστηρίζεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, το Ίδρυµα Ευγενίδου και το Ίδρυµα Αικατερίνης Λασκαρίδη, τα Ναυτικά Χρονικά και αναπτύχθηκε από τους ειδικούς της SQ Learn.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.PosidoniaMasterclass.com
Μαρία Φώτου, Marketing & Events Coordinator, Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ,
Τηλ: +30 210 4283608, Email: mphotou@posidonia-events.com

Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post