Το μέλλον της ερασιτεχνικής αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ενηλίκων στην Ελλάδα

ερασιτεχνικής αγωνιστικής ιστιοπλοΐας

Με µια σύντοµη µατιά οι ανάγκες και οι περιορισµοί της ερασιτεχνικής αγωνιστικής ιστιοπλοΐας είναι γνωστές και συγκεκριµένες:

Χρονικοί περιορισµοί. Ο ενδιαφερόµενος θέλει να συµµετέχει σε αγώνες χωρίς όµως να ειναι απαραίτητο να δεσµεύει όλα του τα σαββατοκύριακα από το πρωί µέχρι το βράδυ γι αυτό, θέλει µια ευελιξία που συνήθως η Ανοιχτή Θάλασσα δεν του την προσφέρει µια και για να αποτελέσει µέλος του πληρώµατος πρέπει να δεσµευτεί ότι θα συµµετέχει σε όλους τους αγώνες και στις προπονήσεις του σκάφους.

Ιστιοπλοϊκή εξέλιξη. Μονόδροµος για την ιστιοπλοϊκή εξέλιξη κάποιου είναι λήψη αποφάσεων. Ο µοναδικός τρόπος για να µάθεις είναι να κάνεις λάθη και για να κάνεις λάθη πρέπει να σου επιτρέπεται η πρωτοβουλία. Να συµµετέχεις µε άλλα λόγια σε πληρώµατα όπου ο ρόλος σου είναι ενεργός.

Οικονοµικοί περιορισµοί. Η συντήρηση ενός σκάφους κι ακόµη περισσότερο η διατήρηση του σε ανταγωνιστικό επίπεδο είναι κοστοβόρο τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και σε πολλές περιπτώσεις για το πλήρωµα του. Τέλος, για να το συνδέσουµε και µε την ιστιοπλοϊκή εξέλιξη, αν υπάρχει η δικαιολογία των υλικών είναι απίθανο η αποτυχία να χρεωθεί στον πραγµατικό υπεύθυνο!

Ανταγωνισµός. Κατά την προσωπική µου πάντα άποψη η πραγµατική inshore ιστιοπλοΐα γίνεται µε one design σκάφη αλλά και ανάµεσα σε πληρώµατα παραπλήσιου επιπέδου.

Η λίστα είναι µεγάλη, οι παραπάνω ωστόσο είναι οι βασικοί άξονες.

Μια λύση στο πρόβληµα επιχείρησε να δώσει το Match Race που καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε µεγάλο βαθµό πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις.

Τα σκάφη είναι ολόιδια και παρέχονται από τη διοργάνωση.

Το κόστος συµµετοχής σε έναν αγώνα είναι σχετικά µικρό.

Το πλήρωµα είναι ολιγάριθµό κι ο ρόλος του καθενός νευραλγικός.

Επιλέγεις τους αγώνες που θα συµµετέχεις και τη συχνότητα των προπονήσεων.

Μπορείς να επιλέξεις ανταγωνισµό στα µέτρα σου.

Παρ’ όλα αυτά το Match Race αν και κάλυπτε σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες των ενδιαφερόµενων, δεν κάλυπτε τη βασική ανάγκη του διοργανωτή που δεν είναι άλλη από τη βιωσιµότητα.

Το Match Race λοιπόν, µε τον τρόπο τουλάχιστον που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, δεν είναι βιώσιµο. Τα σκάφη και ο εξοπλισµός καταπονούνται σε τέτοιο βαθµό τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις που το κόστος συντήρησης τους καθιστά απαγορευτικό το όλο εγχείρηµα.

Τη λύση έρχεται πλέον να δώσει το Umpired Fleet Race!

Σε αυτούς τους αγώνες έχεις όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει το Match Race σε µια βιώσιµη µορφή.

Τα σκάφη κι ο εξοπλισµός δεν καταπονούνται στον βαθµό που συµβαίνει στο Match Race µια και τα πληρώµατα ταξιδεύουν τα σκάφη “ορθολογικά” χωρίς να επιδιώκονται οι οριακές φάσεις τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις.

Το κόστος µιας διοργάνωσης είναι µικρότερο καθώς είναι µικρότερες οι απαιτήσεις σε έµψυχο δυναµικό.

Τέλος ,το εξίσου σηµαντικό, απευθύνεσαι σε οποιονδήποτε έχει τρέξει έναν συµβατικό αγώνα µια και οι κανονισµοί και η διαδικασία δεν αλλάζουν ιδιαίτερα κι όχι σε γνώστες Match Race, που στην Ελλάδα είναι µετρηµένοι και άλλοι δεν µπορούν να προκύψουν αφού σχολές, ουσιαστικά πλέον, δεν υπάρχουν.

Τι είναι λοιπόν το Umpired Fleet Race;

Είναι αγώνες όρτσα πρύµα µικρής διάρκειας (20′-30′) µεταξύ ολόιδιων σκαφών.

Τα σκάφη είναι από 4 και πάνω ώστε να προσοµοιάζεται το fleet race και συνήθως πολλαπλάσιες οµάδες εναλλάσσονται σε αυτά µε σκοπό την ανάδειξη του τελικού νικητή.

Τον αγώνα επιτηρούν κριτές που εκδικάζουν τα συµβάντα σε πραγµατικό χρόνο επιβάλλοντας ή όχι ποινές.

Έτσι στον τερµατισµό έχουµε τελικά αποτελέσµατα χωρίς εκδίκαση ενστάσεων ή διορθωµένους χρόνους.

Μήπως ήρθε η ώρα να καλλιεργηθεί πλέον και στην Ελλάδα;

Avatar
by
Previous Post Next Post