Site icon Ιστιοπλοϊκός Κόσμος

Μ’ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ

Με την έναρξη της εφετινής αγωνιστικής περιόδου ιστιοπλοΐας αποτανθήκαμε τόσο εμείς όσο και άλλοι ναυτικοί όμιλοι στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατά παράδοση χορηγούσαν την άδεια διεξαγωγής ιστιοπλοϊκών αγώνων κατόπιν υποβολής ορισμένων δικαιολογητικών ή υπευθύνων δηλώσεων που διασφάλιζαν υποτίθεται κάποιες προϋποθέσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι αδύνατον να έχουν εφαρμογή στη διεξαγωγή αγώνων ανοικτής θάλασσας όπως:

1. Σήμανση του θαλασσίου χώρου διεξαγωγής των αγώνων. Αδύνατον να εφαρμοσθεί διότι ιδιαίτερα στην ανοικτή θάλασσα δεν καθίσταται δυνατή η οριοθέτηση αφού τα σκάφη έχουν ελευθερία επιλογής του πλου π.χ. από νησί σε νησί.
2. Παρουσία ιατρού και ασθενοφόρου οχήματος. Αδύνατον να εφαρμοσθεί στη θάλασσα.
3. Προσφάτως προσετέθη και παρουσία ναυαγοσώστη μετά πλωτού μέσου και εξοπλισμού για την επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου και παροχή πρώτων βοηθειών. Η απαίτηση αυτή προκύπτει από το άρθρο 8 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61Α-04-04-18) Τούτο είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί σε έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα για τους εξής λόγους:
α) Ο αγωνιστικός στόλος περιλαμβάνει κατηγορίες σκαφών με διαφορετικό βαθμό ικανότητος (ταχύτητα σκάφους) με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλη διασπορά κατά τον πλου. Π.χ. στον εφετινό αγώνα «Ελληνικής Επαναστάσεως – Ύδρα 2018» που διοργάνωσε ο ΠΟΙΑΘ, κατά την ιστιοδρομία Φάληρο – Ύδρα η διαφορά τερματισμού μεταξύ πρώτου και τελευταίου σκάφους ήταν πέντε ώρες.
β) Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα, πολλές φορές, υπερβαίνουν τα 7 ή 8 μποφώρ που καθιστούν απαγορευτική την πλεύση ενός πλωτού μηχανοκίνητου σκάφους. Τίνι τρόπω
θα μπορούσε ο ναυαγοσώστης να ακολουθήσει και ποιος θα σώσει ποιόν;
Σε αντίθεση με τα ανωτέρω αναφερόμενα για τη χορήγηση αδείας διεξαγωγής, ο νόμος υπ’ αρ. 4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α 29-06-2017) με το άρθρο 7 Προσθήκη άρθρου 56Δ στον νόμο 2725/1999 “Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων” προβλέπει:
1. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.
2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης στο εδάφιο β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις μεταξύ των οποίων και η ομάδα Ζ (ναυταθλητισμός)  της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 56 Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας, εφ’ όσον προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε’ , στ΄ ζ΄και ή της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β αντιστοίχως.
Και ως να μην έφθαναν όλα αυτά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε αίτημα του ΑΣΙΑΘ Ρόδου για χορήγηση άδειας διεξαγωγής αγώνων με έγγραφό της, αρ.πρωτ. 658/03-05-18 απάντησε:
«Λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία Ζ του άρθρου 4 του Ν. 4479/29-06-2017 όπως τροποποιεί το άρθρο 56 Α του Ν. 2725/1999 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε αναρμόδιοι για την έκδοση της εν λόγω άδειας διεξαγωγής των ιστιοδρομιών ανοιχτής θάλασσας, Όρτσα Πρύμα 2018 με το όνομα “ΜΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ”»
Κατόπιν όλων των προαναφερόμενων τίθενται τα εξής ερωτήματα:
1. Ποιος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αγώνων ιστιοπλοΐας. Οι Λιμενικές Αρχές ή η Περιφέρεια;
2. Εάν είναι οι Λιμενικές Αρχές, τότε να προσαρμοσθούν οι απαιτήσεις στις δυνάμενες να εφαρμοσθούν στη θάλασσα και ιδιαίτερα την ανοικτή.
3. Εάν είναι η Περιφέρεια τότε ποια η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής όλων των ανωτέρων προβλεπόμενων προϋποθέσεων (άρθρο 56 Β 2(ε) στην περίπτωση των ιστιοπλοϊκών αγώνων που
διεξάγονται στη θάλασσα.
4. Η «Εγκύκλιος Πλαισίου Λειτουργίας Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητισμού Αναψυχής» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν καθορίζει αν απαιτείται άδεια διεξαγωγής των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, ποιος τη χορηγεί και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Ο ΠΟΙΑΘ με έγγραφό του και με αναλυτικότερη τεκμηρίωση, αποτάνθηκε τόσο στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και στο Υπουργείο Πολιτισμού και ζητεί την άμεση επίλυση των προκυψάντων θεμάτων δεδομένου ότι η ναυταθλητική περίοδος είναι εν εξελίξει και δημιουργείται κίνδυνος αναστολής των ναυταθλητικών δραστηριοτήτων.

Exit mobile version