14ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας

Το 14ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας, που διοργανώθηκε από την Αδελφότητα Υδραίων Αθηνών (www.aya.com.gr) ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου 2023 στη Συνεδριακή Αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ύδρας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς, του Ναυτικού Οµίλου Ελλάδος, του Πανελλήνιου Οµίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, του Adopt A- Ship, της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισµό & Τουρισµό, του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Project Connect.

Ο κος Γιάννης Σαχίνης, Πρόεδρος της Αδελφότητος Υδραίων Αθηνών, καλωσόρισε τους συνέδρους και εγκαινίασε τις εργασίες του 14ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου Ύδρας, ενηµερώνοντάς τους για τους σκοπούς της Αδελφότητος από την ίδρυσή της το 1890 που είναι οι παρεµβάσεις σε εθνικά θέµατα, η προβολή της προσφοράς της Ύδρας στο Έθνος, η διατήρηση επαφής µε φιλέλληνες, η φιλανθρωπία, η προστασία της περιβαλλοντικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και κυρίως η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελµα.

Ο κ. Σαχίνης ενηµέρωσε ότι πολλοί υπουργοί Ναυτιλίας ήταν Υδραίοι. Ο Υδραίος εφοπλιστής και βουλευτής Γκίκας Κουλούρας, µέλος της Αδελφότητος Υδραίων Αθηνών µαζί µε τον αείµνηστο Υδραίο ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας και ήρωα των Βαλκανικών Πολέµων και µέλος της Αδελφότητος Υδραίων Αθηνών, µε τη συνεργασία του Ελευθέριου Βενιζέλου εµπνεύστηκαν την ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Ο κος Ιωάννης Παππάς, Υφυπουργός Ναυτιλίας, έστειλε εγκάρδιους χαιρετισµούς και ευχές για την επιτυχία του συνεδρίου.

Ο πρόεδρος του Συνεδρίου κος Γιώργος Τσαβλίρης σχολίασε τον τίτλο του φετινού συνεδρίου, «Stay Confused?», τονίζοντας την πολυπλοκότητα των κανονισµών για τη ναυτιλία που οδηγεί σε σύγχυση και αβεβαιότητα για το µέλλον της ναυτιλίας.

1η οµάδα συζήτησης: Ο δρόµος προς την απανθρακοποίηση

Ο κος Γιώργος Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιµελητηρίου Ελλάδος τόνισε ότι η κατάργηση του CO2 έως το 2050 είναι ανέφικτος στόχος για τη ναυτιλία, µε τα σηµερινά δεδοµένα. Ακόµα και αν η ναυτιλία και οι βιοµηχανίες επιτύχουν καθαρά µηδενικές εκποµπές αερίων, η ατµόσφαιρα θα έχει επιβαρυνθεί για δεκαετίες. Ο κος Πατέρας αναφέρθηκε σε εναλλακτικά καύσιµα όπως η αµµωνία, η µεθανόλη και το υδρογόνο τα οποία όµως δεν είναι ασφαλή στη χρήση και η παραγωγή τους απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πλοιοκτήτης δεν γνωρίζει το είδους του πλοίου που θα ναυπηγήσει και βρίσκεται αντιµέτωπος µε αδιέξοδα και δυσεπίλυτα προβλήµατα.

Ο κος Πάνος Ζαχαριάδης, ναυπηγός- µηχανικός και ανώτερο στέλεχος της Atlantic Bulk Carriers Management αµφισβήτησε το οικολογικό πλεονέκτηµα του LNG, ως επιλογή καυσίµου, λόγω της απελευθέρωσης µεγάλων ποσοτήτων µεθανίου που θα προκαλούσε στην ατµόσφαιρα. Όσον αφορά στα εναλλακτικά καύσιµα, όπως το υδρογόνο, η µεθανόλη και η αµµωνία, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παράγονται από φυσικό αέριο και η παραγωγή τους έχει ως αποτέλεσµα επιβλαβή αέρια για το περιβάλλον. Επιπλέον, η υποδοµή εφοδιασµού για τη µετάβαση από το πετρέλαιο στα εναλλακτικά καύσιµα θα απαιτήσει περίπου 2,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια, ποσό απαγορευτικό για την παγκόσµια αγορά ενέργειας.

Ο κος Κωστής Σταµπολής Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακών Μελετών [ΙΕΝΕ], εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ναυτιλία και οι άλλοι τοµείς των µεταφορών θα οδηγηθούν σταδιακά σε πιο οικολογικά καύσιµα και συµφώνησε µε τους άλλους οµιλητές ότι αυτό δεν θα συµβάλει απαραίτητα σε µια πιο καθαρή ατµόσφαιρα. Ο κος Σταµπολής αµφισβήτησε το γεγονός ότι οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας θα εκτοπίσουν το πετρέλαιο µέχρι το 2050, καθώς το παγκόσµιο ενεργειακό σύστηµα δεν µπορεί να αντέξει επί του παρόντος το τεράστιο κόστος τρισεκατοµµυρίων δολαρίων της ενεργειακής µετάβασης. Οι µεγάλες εταιρείες ενέργειας όπως η Shell και άλλες, στις µελέτες τους εκτιµούν ότι το 2050 το πετρέλαιο θα παραµείνει η κύρια πηγή καυσίµου. Ο κος Σταµπολής κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ελληνική ναυτιλία θα συνεχίσει να µεταφέρει πετρέλαιο τα επόµενα 20-25 χρόνια, αλλά θα πρέπει σταδιακά να προετοιµαστεί για την ενεργειακή µετάβαση που θα διαρκέσει περισσότερο από το αναµενόµενο.

Ο καθηγητής Ντίνος Αρκουµάνης, Πρόεδρος του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου εκτίµησε ότι το κρισιµότερο ζήτηµα που θα µας απασχολήσει τα επόµενα χρόνια είναι πρωτίστως η κλιµατική αλλαγή και δευτερευόντως η ενεργειακή µετάβαση.

Ειδικότερα, ο καθηγητής Αρκουµάνης πιστεύει ότι η συνεχής επιβολή των κανονισµών από τον ΙΜΟ και την ΕΕ, είναι µη αναστρέψιµη λόγω της σχετικά µικρής πολιτικής ισχύος που έχει η ναυτιλία σε παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέον, οι καταστροφές που επιφέρει η κλιµατική αλλαγή θα απαιτήσουν τεράστια ποσά για την ανακατασκευή της υποδοµής, µε αποτέλεσµα οι απαραίτητες επενδύσεις στη µαζική παραγωγή πράσινων καυσίµων να περιοριστούν σηµαντικά, επιβραδύνοντας αισθητά την πράσινη µετάβαση.

Ο κος Γιάννης Πλατσιδάκης, Επίτιµος Πρόεδρος της Intercargo, συµφώνησε ότι η κλιµατική αλλαγή θα µας απασχολήσει τα επόµενα χρόνια και σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία, ο κος Πλατσιδάκης τόνισε ότι ο κλάδος έχει δεχτεί άδικη µεταχείριση από τον ΙΜΟ και τους κανονισµούς που έχει υιοθετήσει. Η ναυτιλία δεν έπρεπε να συµφωνήσει άνευ όρων µε αυτούς τους στόχους, εξήγησε ο κος Πλατσιδάκης, για το λόγο ότι η ναυτιλία δεν µπορεί να επιτύχει µόνη της απανθρακοποίηση – εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα ναυπηγεία και τα καύσιµα που παράγονται από τα διυλιστήρια.

Ο κος Γιώργος Τσαβλίρης, Πρόεδρος του Συνεδρίου επεσήµανε ότι η ελληνική ναυτιλία πρέπει να αντιδράσει, µε συµµαχίες και ασκήσεις επιρροής, σε ορισµένα µέτρα που δεν έχουν φέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, όπως τα scrubbers. Ο κος Πλατσιδάκης συµφώνησε και σηµείωσε ότι η ναυτιλία δεν διαθέτει το πολιτικό βάρος που έχουν οι άλλοι κλάδοι, όπως η ζυθοποιία, που µπορεί και επηρεάζει τις αποφάσεις των πολιτικών.

Επίσης ο κος Πλατσιδάκης είπε πως είναι υπέρ ενός φόρου (εισφοράς) για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών που χρειάζονται οι θαλάσσιες µεταφορές.

Από πλευράς πλοιοκτησίας, ο κος Βαλέντιος Βαλεντής, Ιδρυτής & Πρόεδρος της Pyxis Maritime Corp. ανέφερε ότι είναι δύσκολο για µια µικρή και µεσαία ναυτιλιακή εταιρεία να επενδύσει σε «έτοιµα» πλοία διπλού καυσίµου, καθώς το κόστος είναι 7-8 εκατοµµύρια δολάρια µεγαλύτερο. Αυτό που πρακτικά θα µπορούσε να επιτευχθεί, είναι η µείωση των εκποµπών αερίων από τα πλοία – µέσω επιλεκτικών τεχνικών βελτιώσεων και η διατήρηση ενός στόλου νεότερης τεχνολογίας ούτως ώστε οι µικρές και µεσαίες ναυτιλιακές εταιρείες να είναι σε θέση να πλεονεκτούν ανταγωνιστικά.

Άλλα στελέχη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, όπως οι κκ. Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύµβουλος XRTC Business, Γιάννης Κοτζιάς, Πρόεδρος της Xclusiv Shipbrokers και Γιάννης Τριφύλλης, Εκτελεστικό Μέλος του Ναυτιλιακού Επιµελητηρίου Ελλάδος συµφώνησαν µε τις εκτιµήσεις των προαναφερθέντων οµιλητών ότι οι κανονισµοί είναι πολύ φιλόδοξοι και ότι το πετρέλαιο θα παραµείνει η κύρια πηγή ενέργειας για το άµεσο µέλλον. Ο κος Τριφύλλης επεσήµανε τις παράπλευρες συνέπειες που οδηγούν σε εµφάνιση τάσεων συγκεντρωτισµού σε ολοένα και λιγότερες εταιρείες.

Η κα. Ιωάννα Ν. Βαρδινογιάννη, ανέφερε ότι όταν εργάστηκε για τη Mobil oil στο Κογκρέσο στην Ουάσινγκτον έζησε τη δυσκολία επικοινωνίας µεταξύ πολιτικής ηγεσίας και οικονοµικού τρόπου σκέψεως. Πριν από αρκετά χρόνια, την εποχή του τραγικού οικολογικού συµβάντος του Exxon Valdez, η Mobil Oil αποφάσισε να µεταφέρει τα κεντρικά της γραφεία από τη Νέα Υόρκη στη Fairfax Washington DC. Ένας από τους στόχους της εταιρίας ήταν να είναι κοντά στην πολιτική ηγεσία της Αµερικής για να τη βοηθήσει να δηµιουργηθεί νοµικό πλαίσιο που θα προστατεύει τον πλανήτη από το να µην επαναληφθεί µια τέτοια σοβαρή οικολογική καταστροφή. Χωρίς όµως να ξεχάσουν ότι το περιβάλλον και η ναυτιλία µπορούν να συνυπάρξουν βάζοντας εφικτούς και πραγµατοποιήσιµους στόχους.

Με πάθος και απόλυτο σεβασµό για την παράδοση της ελληνικής ναυτιλίας, η κα Ειρήνη Νοτιά, Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Project Connect, περιέγραψε τους στόχους και τα επιτεύγµατα του προγράµµατος Adopt-A-Ship, το οποίο υποστηρίζεται από ναυτιλιακές εταιρείες και απευθύνεται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µε στόχο τη δηµιουργία ευαισθητοποίησης των παιδιών, ώστε να επιδιώξουν σταδιοδροµία στο ναυτικό επάγγελµα.

Ο κος Ανδρέας Ανδριανόπουλος αναφέρθηκε στην κλιµατική αλλαγή και εξέφρασε αµφιβολίες για το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την υπερθέρµανση. Ανέφερε ότι η Γροιλανδία ονοµάστηκε έτσι γιατί παλιά ήταν εύφορη, χωρίς παγετώνες όλο το χρόνο. Επιπλέον, ο κος Ανδριανόπουλος πρόσθεσε ότι η ελληνική ναυτιλία, πάντα µε τη βοήθεια της κυβέρνησης, θα πρέπει να αντιδρά σε κανονισµούς που την επηρεάζουν αρνητικά. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι σύµφωνα µε επίσηµες µελέτες, δεν υπάρχει κλιµατική κρίση που να προκαλείται από ανθρώπινη παρέµβαση και υιοθετούνται ορισµένοι πράσινοι κανονισµοί για να ωφεληθούν συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο κος Ανδριανόπουλος διερωτήθηκε γιατί έχουν επιβληθεί περιορισµοί στις θαλάσσιες µεταφορές και όχι στη µεταφορά πετρελαίου µέσω αγωγών. Τέλος, πρόσθεσε πως παραδοσιακά ναυτιλιακά κράτη όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα θα έπρεπε να ασκήσουν βέτο σε αυτές τις κυρώσεις.

2η οµάδα συζήτησης: Γεωπολιτικά, κλιµατική αλλαγή και οικονοµικά της ναυτιλίας

Ο κος Γιώργος Ξηραδάκης, συντονιστής της δεύτερης οµάδας, παρατήρησε ότι το θαύµα και το παράδοξο της ελληνικής ναυτιλίας είναι ότι µια µικρή χώρα, που ελέγχει πολύ λίγα φορτία παγκοσµίως, µεταφέρει το 20% των παγκόσµιων εµπορευµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κος Ξηραδάκης κάλεσε τον κο. Ντίνο Πετρόπουλο της Τράπεζας Πειραιώς, που χρηµατοδοτεί την ελληνική ναυτιλία, να εξηγήσει τα θέµατα της ναυτιλιακής πίστωσης. Ο κος Πετρόπουλος ενηµέρωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο περίπου 3 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, αλλά αυτό το επίπεδο έχει επιτευχθεί µέσω µιας σηµαντικής διαδικασίας αναδιάρθρωσης και αλλαγής πολιτικής από το 2013, σε µια περίοδο κατά την οποία κολοσσιαία χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως η Royal Bank of Scotland κατέρρεαν. Ο κος Πετρόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι η ναυτιλία είναι ένας µαραθώνιος µε εµπόδια και σε αυτό το πλαίσιο, σήµερα, ο στόχος είναι να στηρίξουµε υγιείς και αφοσιωµένες ναυτιλιακές εταιρείες, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους.

Ο κος Βαλεντής, Πρόεδρος της Pyxis Maritime Corporation, από πλευράς πλοιοκτησίας, επιβεβαίωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς τηρεί τις παραδοσιακές αξίες της ναυτιλιακής χρηµατοδότησης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της ποντοπόρου ναυτιλίας. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2008, συνέχισε ο κος Βαλεντής, η χρηµατοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας έφτασε τα 72 Δισ. δολάρια και σήµερα ανέρχεται σε 42 δισεκατοµµύρια δολάρια, οι ελληνικές τράπεζες ελέγχουν το µεγαλύτερο ποσοστό πιστώσεων.

Στη συνέχεια ο κος Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στον κανονισµό, (ΕΕ) 2020/852 (ΕU Taxonomy), που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος περιλάµβανε πράσινα κριτήρια για την έγκριση της χρηµατοδότησης. Η πολιτική αυτή, τόνισε ο κος Ζαχαριάδης, στρέφεται ενάντια στα συµφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας, όπως και πολλές άλλες ισχύουσες νοµοθεσίες, όπως τα Poseidon principles, που δυσχεραίνουν τη χρηµατοδότηση της ναυτιλίας.

Η καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου, κα Ελένη Θανοπούλου, διαφώνησε εν µέρει µε τον ισχυρισµό ότι δεν υπάρχει κλιµατική κρίση που να προκαλείται από ανθρώπινη παρέµβαση, ο παγκόσµιος πληθυσµός έχει φτάσει στα 8 δισεκατοµµύρια κατοίκους που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, µολύνοντας έτσι το περιβάλλον.

Η κα Κατερίνα Σταθοπούλου, ESG Shipping Awards και Executive Director της Investments & Finance Ltd περιέγραψε τους στόχους των νεοϊδρυθέντων βραβείων ESG που περιλαµβάνουν τη διαφάνεια και τη βιώσιµη ανάπτυξη που τόσο απεγνωσµένα χρειάζεται η ελληνική ναυτιλία για να εξασφαλίσει µελλοντικά κεφάλαια για την ανάπτυξή της.

Ο κος Κώστας Κωνσταντίνου της Moore αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα που προκαλεί η εξέλιξη της τεχνολογίας και στις απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος. Εν συνεχεία είπε πως η ναυτιλία υιοθετεί σταδιακά τις αρχές ESG, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη προσαρµογής τους στη διαδικασία αναφοράς βιωσιµότητας (sustainability reporting process). Ο κος Κωνσταντίνου κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ελληνική ναυτιλία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και καθώς πέρασε από τη χειροκίνητη καταγραφή των φορολογικών συναλλαγών, στο παρελθόν, σε συστήµατα ERP, θα ανταποκριθεί επάξια και στις απαιτήσεις ESG.

Η κα Amelia Rocos, της Pacific Energy Group, περιέγραψε το νέο ενεργειακό τοπίο όπως έχει διαµορφωθεί µετά τον πόλεµο Ρωσίας-Ουκρανίας και πώς πρέπει να διασφαλίσουµε ένα ασφαλές πλαίσιο για τη ναυτιλία. Η κα Rocos τόνισε ότι το 80-90% των παγκόσµιων αγαθών µεταφέρονται δια θαλάσσης και όλα τα έξοδα, στο τέλος της ηµέρας, επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή.

Η κα Ανίτα Φλωρεντίν παρουσίασε την πλατφόρµα Wellness & Mental Health – την πρώτη παγκόσµια πλατφόρµα –εφαρµογή αφιερωµένη στην ευηµερία, την ευζωία και την ψυχική υγεία των ναυτικών επί των πλοίων.

Ο κος Γιάννης Κοτζιάς, Xclusiv Shipbrokers επεσήµανε τον κίνδυνο πολλά πλοία να θεωρηθούν απαρχαιωµένα, λόγω της εξέλιξης της ναυτικής τεχνολογίας και κατά συνέπεια της µη συµµόρφωσης µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ο κος Γιάννης Πατινιώτης, Οικονοµικός Διευθυντής της Carras Hellas εξήγησε τον ρόλο της τεχνητής νοηµοσύνης [AI] στη ναυτιλία η οποία είναι να υποστηρίξει τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι να τον περιθωριοποιήσει.

Ο κος Μανώλης Βορδώνης, πρώην Διευθυντής της Thenamaris, συνόψισε τα συµπεράσµατα του συνεδρίου και τόνισε την ανάγκη να εκπροσωπήσουµε τη χώρα µας διεθνώς, µε αυτοπεποίθηση και δυναµισµό.

Ο κος Βορδώνης σχολίασε τον τίτλο του συνεδρίου «Stay Confused» και είπε ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε µια ναυτιλιακή κοινότητα βασισµένη σε ισχυρούς συνεκτικούς δεσµούς, παίρνοντας παράδειγµα από τον Μέγα Αλέξανδρο που έλυσε τον Γόρδιο δεσµό µε µια απλή κίνηση. Ο κος Βορδώνης πρότεινε να χτίσουµε γέφυρες στη διαφορετικότητα των απόψεων µας και να δηµιουργήσουµε µια πολιτιστική και εθνική συνείδηση, βασισµένη σε µια ολιστική προσέγγιση των κοινωνικών αναγκών. Αναρωτήθηκε, γιατί να θυσιάσουµε τον πλανήτη στην οικολογική καταστροφή που προκάλεσε ο πόλεµος µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οφείλουµε να αντιδράσουµε κατέληξε ο κος Βορδώνης, να ενθαρρύνουµε τους συµπολίτες µας στην ενασχόληση και συµµετοχή στα κοινωνικά δρώµενα (civic engagement), έτσι ώστε να βελτιωθεί αισθητά η θέση της χώρας µας στα διεθνή φόρα και να προχωρήσουµε στο περιφερειακό και παγκόσµιο γίγνεσθαι ως ηγέτιδα δύναµη.

Χορηγοί ήταν: Tsakos Group, Tsakos Energy Navigation, Starbulk, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd, Τράπεζα Πειραιώς, KPMG, Tototheo Maritime. Υποστηρικτές ήταν: Panama Maritime Authority & Panama Embassy. Συµµετείχαν : ABS, Moore, V.Ships. Χορηγός Μεταφορών η Alpha Lines. Χορηγός Κρασιού η Agrovision. Χορηγός Μπύρας η Nissos Beer και χορηγός παγωτού I love pagoto.

Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν: Η Φωνή της Ύδρας, ο Ιστιοπλοϊκός Κόσµος, τα Ναυτικά Χρονικά, το All about Shipping, Crisis Monitor,το Elnavi, Maritime, Maritimes.gr, Mononews, Newsfront Naftiliaki και το Skipper on Deck.

Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post