Πιστοποίηση επιχειρήσεων για την ασφάλεια

Σε συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίηση TÜV AUSTRIA HELLAS, το Save Water Sports δημιούργησε από κοινού ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο Ελέγχου Συμμόρφωσης και Σήματος Ποιότητας Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ (ΕΕΘΣ) για την ασφάλεια.

Η εγκαθίδρυση εξειδικευμένων προδιαγραφών για την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σε θέματα ασφάλειας των πολιτών-πελατών, καθώς και η αντικειμενική και αξιόπιστη προβολή της υλοποίησης αυτών μέσω του ελέγχου και της πιστοποίησής τους από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης των υπηρεσιών των πιστοποιημένων επιχειρήσεων του χώρου (εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής) και ταυτόχρονα να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον χρήστη, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και των προϋποθέσεων.
Σκοπός του πρωτοκόλλου, είναι η αποτύπωση των προδιαγραφών και των προϋποθέσεων, ως των θεμελιωδών απαιτήσεων Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου, που θα αφορούν στα παρακάτω σημεία:
• Προϋποθέσεις του χώρου δραστηριοποίησης
• Υποδομές
• Εξοπλισμός ασφάλειας
• Εξοπλισμός και μέσα των θαλάσσιων σπορ
και μέσων αναψυχής
• Μέσα και υποδομές ασφάλειας για τους
χρήστες
• Εκπαίδευση, δεξιότητες και κατάρτιση του
προσωπικού για τη χρήση του εξοπλισμού
και την παροχή των υπηρεσιών
• Εκπαίδευση, δεξιότητες και κατάρτιση του
προσωπικού σε θέματα ασφάλειας των
χρηστών
• Υποδομές και προϋποθέσεις επικοινωνίας
για την παροχή α’ βοηθειών
• Σχέδια έκτακτων αναγκών και κρίσεων
• Ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη
Ο στόχος του Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου είναι να αποτελέσει το πρώτο και πλέον εξειδικευμένο “Ελληνικό Ιδιωτικό Σχήμα Ελέγχου Συμμόρφωσης” για τη Σήμανση και την Προβολή των εγκεκριμένων και συμμορφούμενων με τις σχετικές απαιτήσεις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ. Το ειδικό “Σήμα Συμμόρφωσης” φέρει ευδιάκριτη αναφορά επί του αντικειμένου της Βεβαίωσης Συμμόρφωσης και του logo του Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης TÜV AUSTRIIA HELLAS, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αναγνωσιμότητα και ευκολία κατανόησης του ‘μηνύματος’ από τον πελάτη / χρήστη των υπηρεσιών.
Το πρότυπο αυτό (κάτι σαν το ISO) αποτελεί πανευρωπαϊκή καινοτομία, η εφαρμογή του οποίου στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ, ξεκίνησε πιλοτικά τον Σεπτέμβριο του 2016 και θα γενικευθεί την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν, η δε επιτυχία του θα καταστήσει τη χώρα μας παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.
Logo πιστοποίησης
Όλες οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ και μέσων αναψυχής θα φέρουν το παραπάνω logo ως αποδεικτικό της πιστοποίησής τους από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

TÜV AUSTRIA HELLAS
Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων.
Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται στην ευρύτερη λεκάνη των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής με θυγατρικές εταιρείες, παραρτήματα και αντιπροσώπους.
www.tuvaustriahellas.gr

Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post