Μια εικόνα του στόλου και των αγώνων ανοικτής θαλάσσης

Πριν κάποιος τρέξει αγώνες, θα χρειαστεί να βγάλει ένα πιστοποιητικό ισοζυγισµού. Θα φωνάξει έναν καταµετρητή ο οποίος θα µετρήσει την επιφάνεια των πανιών, την προπέλα, το κατάρτι, την γάστρα, και πολλά άλλα.

Μετά τις µετρήσεις, όλα τα δεδοµένα του σκάφους εισάγονται σε ένα σύνθετο πρόγραµµα, λογισµικό, που λέγεται VPP Velocity Prediction Program, το οποίο βάσει ενός φυσικού (υδροδυναµική και αεροδυναµική) και µαθηµατικού µοντέλου θα υπολογίσει, διάφορες µεταβλητές, GPH, APH, DA, CDL, που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα για να ισοζυγίσουµε τα σκάφη σε ένα αγώνα, και επίσης τις θεωρητικές ταχύτητες του σκάφους σας που θα πρέπει να βάλετε στόχο. Τα δεδοµένα όλων των σκαφών από την Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσµο, καταλήγουν σε µια βάση δεδοµένων που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, αυτήν την φορά όχι για αγώνες, αλλά για να πάρουµε µια εικόνα του στόλου µας. Τι ηλικία έχουν τα σκάφη µας; πόσα µέτρα είναι;

Κάθε χρόνο η ΕΙΟ αναρτάει στοιχεία από όλα τα πιστοποιητικά αλλά και από τους αγώνες ανά όλη την Ελλάδα. Τα δεδοµένα είναι δηµόσια σε ακατέργαστη µορφή διαθέσιµα στο site της οµοσπονδίας, και περιέχουν πολλές χρήσιµες πληροφορίες, ανά σκάφος ανά όµιλο κτλ. Αναλύοντας στατιστικά, µερικά από αυτά τα δεδοµένα διαµορφώνουµε µια εικόνα για τα σκάφη µας αλλά και την αγωνιστική ιστιοπλοΐα στην χώρα µας.

Το Γράφηµα 1 µας δίνει την κατανοµή της χρονιάς κατασκευής των σκαφών, δηλαδή την ηλικία τους. Στην κλίµακα αριστερά έχουµε το ποσοστό των σκαφών που κατασκευάστηκαν κάποια χρονιά, πχ το 1992 κατασκευάστηκε το 8% των σκαφών. Η κόκκινη γραµµή είναι το άθροισµα των ποσοστών, και η κάθετη µπλε γραµµή χωρίζει τον στόλο στα δύο. Βλέπουµε ότι τα µισά σκάφη φτιάχτηκαν πριν το 1990, άρα είναι 32 χρονών σήµερα!!!

Που βρίσκονται τα σκάφη µας;

Στο Γράφηµα 2 βλέπουµε ότι η περιφέρεια Σαρωνικού, όπως το αναµέναµε, συγκεντρώνει την µεγάλη πλειοψηφία των σκαφών 50%, και ακολουθεί το Ιόνιο και η κεντρική Ελλάδα.

Στο Γράφηµα 3 έχουµε τον αριθµό σκαφών που τρέχουν αγώνες ανά όµιλο. Ο ΝΟΤΚ µόνος του συγκεντρώνει ένα µεγάλο ποσοστό. Η πλειοψηφία των οµίλων έχουν λιγότερα από 10 σκάφη που έτρεξαν σε αγώνα.

Είµαστε σκαφάτοι; Πόσο είναι το µήκος των σκαφών µας; To Γράφηµα 4 δείχνει την κατανοµή του µήκους των σκαφών. Τα περισσότερα σκάφη έχουν µήκος µεταξύ 9-10 µέτρων, και τα µισά είναι κάτω από 10 µέτρα! H µπλε κάθετη γραµµή χωρίζει τον στόλο στα δύο.

Το Γράφηµα 5 δείχνει το µήκος ενός σκάφους εν σχέση µε την χρονιά κατασκευής. Όσο περνάνε τα χρόνια αγοράζουµε και µεγαλύτερα σκάφη.

Πόσους αγώνες κάναµε το 2022, πόσα µίλια σε αγώνες κάνει ο καθένας µας;

Το Γράφηµα 6, δείχνει το σύνολο όλων των τερµατισµών όλων των σκαφών ανά έτος. Όσο µεγαλύτερο είναι, τόσα περισσότερα σκάφη τρέχουν αγώνες και θεωρητικά τόσο περισσότεροι τερµατισµοί. Είναι προφανές ότι µετά την περίοδο της πανδηµίας µε όλα τα απαγορευτικά µέτρα και εµπόδια, αυτός ο αριθµός ανεβαίνει΄ 4283 το 2022 και πλησιάζει σχεδόν τα επίπεδα προ πανδηµίας, 4979 το 2019. Στο ίδιο διάγραµµα βλέπουµε ότι µετά από µια περίοδο 5 ετών, 2012-2016, µε έναν σταθερό αριθµό περίπου 5500 τερµατισµών, άρχισε η φθορά. Η γιατί ο κόσµος έτρεξε λιγότερους αγώνες ή γιατί ο αριθµός των σκαφών µειώθηκε.

Χρησιµοποιώντας δύο δείκτες, τον αριθµό των τερµατισµών που έκανε ένα σκάφος και την ολική διανυθεισα απόσταση σε αγώνες που τερµάτισε, µπορούµε να έχουµε µια καλή εικόνα για την κατάσταση της αθλητικής ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα. Και οι δύο δείκτες χρησιµοποιούνται από την ΕΙΟ για να χαρακτηρισθεί ένα σκάφος ναυταθλητικό. Θα πρέπει να τερµατίσει το λιγότερο 4 αγώνες και να διανύσει το λιγότερο 80 συνολικά µίλια, το 2022.

Ο αριθµός των πιστοποιητικών ανά χρόνο, µεταξύ 2012 και 2016, φαίνεται όµως να παραµένει σταθερός, βλέπετε την κόκκινη γραµµή και κλίµακα, στο Γράφηµα 6, άρα είχαµε λιγότερες συµµετοχές σε αγώνες από το 2016 και µετά.

Πόσα µίλια κάνουµε σε αγώνες;

Στο Γράφηµα 8, πάνω αριστερά και δεξιά, βλέπουµε τον συνολικό αριθµό µιλίων που έτρεξε κάθε σκάφος το 2022. Η τιµή που χωρίζει το σύνολο στην µέση είναι η κίτρινη γραµµή. Τα µισά σκάφη έκαναν το 2022 λιγότερο από 100 µίλια. Στο ίδιο γράφηµα κάτω αριστερά θα δείτε τον αριθµό τερµατισµών ανά σκάφος. Τα µισά σκάφη τερµάτισαν λιγότερο από 7 αγώνες. Κάτω αριστερά έχουµε τον αριθµό τερµατισµών σε συνάρτηση µε την συνολική απόσταση, και οι δύο κόκκινες γραµµές αντιστοιχούν στα όρια της ΕΙΟ για να χαρακτηρισθεί ένα σκάφος ναυταθλητικό.

Στο Γράφηµα 7 βλέπουµε τον αριθµό τερµατισµών σε συνάρτηση του αριθµού πιστοποιητικών. Παραδόξως, ένας µεγάλος αριθµός πιστοποιητικών δεν σηµαίνει και έναν µεγάλο αριθµό τερµατισµών. Προφανώς µερικοί εκδίδουν πιστοποιητικό και δεν τρέχουν αγώνες !

Συµπέρασµα. Ο στόλος µας έχει γεράσει, και τα µισά σκάφη είναι µικρά, κάτω των 10 µέτρων. Τρέχουµε λίγους αγώνες, βασικά 3 σαββατοκύριακα τον χρόνο, και διανύουµε συνολικά λιγότερο από 100 µίλια. Τουλάχιστον οι µισοί!!! Έχουµε περιθώρια για βελτίωση.

Previous Post Next Post